دانشمندان مي‌گويند اگر «سواد بهداشتي» پاييني داشته باشيد، يعني درک اطلاعات پزشكي براي شما مشكل باشد، ممكن است سلامتتان به خطر بيفتد...

به گزارش هلث‌دي‌نيوز، پژوهشگران آمريکايي با بازبيني 96 بررسي منتشر شده در اين باره به اين نتيجه رسيدند که سواد بهداشتي پايين با انواع متعدد عواقب بهداشتي و استفاده نامناسب‌تر از سرويس‌هاي بهداشتي ارتباط دارد.

نانسي بركمن، سرپرست اين پژوهش و تحليل‌گر ارشد پژوهش‌ها درباره سياست‌هاي بهداشتي گفت: «اگر درکي از جريان امور در حوزه بهداشت يا نوشته‌ها در اين زمينه نداشته باشيد، اثري منفي بر استفاده شما از سرويس‌هاي مراقبت بهداشتي و وضعيت سلامت شما باقي خواهد گذاشت.» اين بازبيني نشان داد که سواد کم بهداشتي هميشه با شماري از پيامدهاي بد ارتباط دارد، از جمله بستري‌شدن بيشتر، استفاده بيشتر از سرويس‌هاي اورژانس، انجام کمتر ماموگرافي براي غربالگري سرطان پستان، انجام کمتر واکسيناسيون آنفلوانزا و توانايي کمتر براي مصرف مناسب داروها و اشکال در درک برچسب‌هاي دارويي و پيام‌هاي بهداشتي.

سواد کم بهداشتي در ميان سالمندان در مجموع با وضعيت بدتر سلامت و ميزان بالاتر مرگ‌و‌مير همراه بود. ريما راد، مدرس دانشکده بهداشت دانشگاه هاروراد و يکي از محققان در اين حوزه مي‌گويد: «گرچه نتايج اين بازبيني درست به نظر مي‌رسد اما فقط يک طرف سکه را نشان مي‌دهد.» او ادامه مي‌دهد: «مشکل فقط اين نيست که مردم سواد بهداشتي پاييني دارند، بلکه بخش ديگر مشکل اين است که برخي از پزشکان و فراهم‌آورندگان خدمات بهداشتي نيز نمي‌توانند به طريقي قابل درک اين اطلاعات را به بيمارانشان منتقل کنند.»

راد مي‌گويد: «بيماران بايد از کسي که به آنها خدمات بهداشتي عرضه مي‌کند، بخواهند که به زبان ساده با آنها صحبت کند.»