ديلي‌تلگراف: افرادي که اعتقاد خود را از دست مي‌دهند بيشتر از ديگران دچار مشکلات سلامت مي‌شوند. افرادي که اعتقاد خود را به دين‌شان از دست مي‌دهند با احتمال بيشتري ممکن است زندگي ناسالم‌تري را در پيش بگيرند و به کشيدن سيگار و نوشيدن مشروبات الکلي روي بياورند. اين افراد همچنين با احتمال بيشتري ممکن است افکار منفي را به ذهن خود راه بدهند و استرس را تجربه کنند. کريستوفر شيتل از دانشگاه پن استيت در اين‌باره گفت: «افراد معتقد معمولا بيشتر از سايرين از عادات نادرست دوري مي‌کنند که از جمله آن مي‌توان به سيگار و مشروبات الکلي اشاره کرد. ارتباط با افراد معتقد همچنين مي‌تواند به داشتن زندگي سالم کمک بيشتري کند. دوستان معتقد معمولا شما را از انتخاب عادات بد و مضر براي سلامت باز مي‌دارند و در عين حال شما را تشويق به فعاليت‌هاي سازنده مانند ورزش کردن مي‌کنند.» دانشمندان معتقدند داشتن تفکر مثبت و کم‌شدن استرس که در نتيجه اعتقاد به وجود مي‌آيد در اين بين نقش مهمي دارد.