ترجمه: سارا جمال‌آبادي - مي‌شود سخت نگيريم و موفق باشيم؟ بعضي‌ها مي‌گويند: بله!
سخت مي‌گيرد جهان بر مردمان سخت‌کوش

در پروازي که اخيرا داشتم بغل دستم يک تاجر نشسته بود. او به من گفت فرزندانش حتي از زمان کودکي شخصيت‌هايي کاملا متفاوت از هم نشان دادند. او در پسرش نشانه‌هايي از سخت‌کوشي همسرش مي‌ديد و در دخترش خودش را مي‌يافت که از همان ابتدا نشان داده بود مثل پدرش از زير کار در رو و تنبل است. او به خاطر کارهايي که دخترش براي فرار از انجام کارهايش انجام مي‌داد از او عصباني مي‌شد ولي در عين حال حس دلسوزي هم نسبت به او داشت چرا که دخترش خصلت‌هايي از طرز تفکر تجاري پدرش را نشان مي‌داد: «او حسابگري‌هاي باارزش کوچکي انجام مي‌دهد و مي‌فهمد چگونه مي‌تواند کمترين تلاش را براي يک کار انجام دهد و بقيه وقت‌اش را به استراحت و بازي بگذراند.» ...

حرف‌هايش جالب بود و تعبيرش از تنبلي جالب‌تر؛ خصوصا براي من که هيچ وقت به تنبلي اين‌گونه فکر نکرده بودم. من شريک‌هاي تنبل خودم را مي‌شناسم که البته آدم‌هاي باهوشي هستند و حتي مي‌توانند تلاش‌هاي ديگران را تحت‌الشعاع خودشان قرار بدهند تا خود را کمي بيشتر نشان دهند. آنها اين نکته را مي‌دانند که در روزگاري که بيشتر مردم دنبال پيشرفت شغلي و اقتصادي هستند، چگونه به وظيفه‌شان عمل کنند و دستاورد کافي و معقولي داشته باشند و از يک زندگي بدون استرس لذت ببرند. منظور من اين نيست که ما بايد تلاش کنيم تا راه از کار در رفتن و تنبلي را ياد بگيريم بلکه تعادل برقرار کردن بين بي‌خيال و تنبلي از يک طرف و فعاليت بيش از حد از طرف ديگر، مي‌تواند براي همه ما کارساز باشد ولي در فرهنگي که مي‌خواهيم هميشه و در همه حال، از همه بهتر باشيم بي‌خيالي گاه مي‌تواند راه مناسبي، هم براي حفظ سلامت ما و هم براي حفظ شغل ما باشد.

محل کار جنون‌آميز

پيش‌ترها محل‌هاي کار جاهاي شلوغي بودند و شما بايد در اين محل‌هاي شلوغ خودتان را نشان مي‌داديد. سخت‌کار مي‌کرديد و تا دير وقت براي انجام کارهايتان بايد مي‌مانديد و ديروقت به خانه برمي‌گشتيد اما امروزه افراد قبل از اينکه به سرکار بروند، مقدار زيادي از کارهايشان را با تلفن، ايميل، فکس، انجام داده‌اند و محيط کار کم استرس‌تري را براي خود مي‌سازند. در ادامه راهکارهايي عنوان مي‌شود تا بتوانيد در عين حال که يک تنبل هستيد، کارهايتان را هم سر موقع انجام بدهيد.

ايميل‌ مي‌تواند منتظر بماند

نبايد به ايميل‌ها‌يتان در همان لحظه که روي صفحه مانيتورتان ظاهر مي‌شوند جواب دهيد. دريافت کردن دانه دانه‌ پيام‌ها در زمان کارتان باعث قطع شدن و ناتمام ماندن کاري که در حال انجام آن هستيد مي‌شود. شما بايد وقت تعيين شده‌اي براي بررسي ايميل‌هايتان قرار بدهيد تا حواس‌تان را در بين انجام کارهاي ديگر پرت نکند. مثلا شما مي‌توانيد صداي خبردهنده پيام‌ تازه کامپيوترتان را قطع کنيد.


«نه» گفتن، شما را آتش نمي‌زند!

اگر رييس‌تان و يا کسي ديگر پيش شما آمد براي اينکه کاري را که جزيي از کار اصلي‌تان است را انجام دهيد با کمال ميل آن را بپذيريد ولي اگر غرق کارتان هستيد، رد کردن درخواست همکارتان که ربطي به کارتان ندارد به شما ضرري وارد نمي‌کند، البته به اين شرط که با ظرافت توضيح دهيد شما دوست داريد کمک‌شان کنيد ولي در حال حاضر کار مهم‌تر و فوري‌تري براي انجام دادن داريد.


چندکاره نباشيد

توانايي‌ انجام هم‌زمان چند کار مثل صحبت کردن با تلفن همراه، چک کردن ايميل‌ها و غذا درست کردن توانايي تحسين‌برانگيزي است ولي لزوما مفيدترين نيست.چند کاره بودن در واقع در خيلي از محل‌هاي کار باب شده است. مساله اين است که ما اغلب از هر کاري قسمتي کوچک از آن را مي‌توانيم انجام دهيم ولي هيچ وقت موفق به انجام کامل و دقيق هيچ‌کدام از آنها نمي‌شويم.

به خودتان استراحت بدهيد

فقط براي 5 دقيقه از کار دست بکشيد. در سالن دوري بزنيد يا براي هواخوري اگر امکان دارد به بيرون از محيط بسته کار برويد. همان‌طور که بدون تعطيلات پنج‌شنبه و جمعه ممکن بود شما به يک زنداني ديوانه تبديل شويد. ايده‌ استراحت مختصر در طول روز هم مثل نوع کوچکي از تعطيلات آخر هفته است. بعد از استراحت مختصر روزانه با ذهني آزاد و بازدهي بيشتر به سرکارتان بازمي‌گرديد.


غذايتان را سر ميزکارتان نخوريد

ممکن است گاهي اوقات مجبور باشيد غذايتان را سرميز کارتان بخوريد مثل وقتي که فرصت‌تان رو به اتمام است يا سرکاري هستيد که نبايد آن را قطع کنيد ولي اينکه هر روز غذايتان را پشت‌ميزتان بخوريد باعث مي‌شود مغز و چشم‌تان فرصتي براي استراحت نداشته باشد. ممکن است که اگر شما تنها کسي هستيد که 30 دقيقه وقت غذايتان را در بيرون دفتر کارتان مي‌گذرانيد، احساس ‌کنيد که آدم تنبل و از زيرکار در رويي هستيد ولي ارزش اين کار براي سلامتي‌تان به اين حس مي‌ارزد.


طراحي اوقات شخصي

به تقويم‌تان مراجعه کنيد و زمان‌هايي را براي کارهايي که مي‌خواهيد بدون مزاحمت براي خودتان انجام دهيد تعيين کنيد. اين زمان‌ها را همچون زمان‌هايي که قرار ملاقات‌ مهم با رييس‌تان، يا مشاور‌تان داريد، غيرقابل تغيير بدانيد و اگر کسي تلاش کرد در اين زمان‌هاي مقررتان، قرار ملاقاتي با شما بگذارد، به او بگوييد در اين زمان مشغله داريد و زمان ديگري را براي ملاقات با او برنامه‌ريزي کنيد.

منبع:msn
هفته نامه سلامت