تحقیقی باور نکردنی راجع به هوش افراد

دانشمندان در جدیدترین تحقیقات خود به نتایجی باور نکردنی راجع به هوش افراد پی برده اند.نتایج یک تحقیق جدید و گسترده نشان داده است که تناسب اندام در دوران جوانی باعث افزایش ضریب هوشی می‌شود.

محققان دریافته‌اند جوانانی که به لحاظ جسمی متناسب و در حد سلامتی هستند، ضریب هوشی بالاتری دارند. نتایج این پژوهش که حاصل تلاش محققان آکادمی ساهل گرنسکا و بیمارستان دانشگاه همین آکادمی است در نشریه علمی برجسته پیشرفتهای آکادمی ملی علوم منتشر شده است.

در این پژوهش 2/1 میلیون مرد سوئدی که خدمات نظامی انجام می‌دادند و بین سالهای 1950 تا 1976 متولد شده بودند،‌مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفتند.

نتایج آزمایشات جسمی و هوشی در این گروه تحقیقاتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این پژهش نشان داد که رابطه آشکاری بین تناسب اندام و بهبود ضریب هوشی وجود دارد.

دکتر مایکل نیلسون محقق و پروفسور سوئدی در این باره گفت: متناسب بودن به لحاظ جسمی به این معنی است که شما ظرفیت و توان قلبی و ریوی خوبی دارید و بنابراین مغزتان می‌تواند مقادیر زیادی اکسیژن دریافت کند.
محققان تاکید کردند: افرادی که در سن 18 سالگی تناسب اندام دارند بیشتر به مقطع تحصیلاتی آموزش عالی راه پیدا می‌کنند و مشاغل با کیفیتی هم کسب می‌کنند.