معنی تحریک پذیری چیست؟

تحریک پذیری یعنی حالتی که فرد حساسیت زیاد به هر تحریکی را داشته باشد.اغلب این افراد استرس و اضطراب دارند , بی قرار و کم صبر هستند و زود عصبانی می شوند.تحریک پذیری یک نشانه است و به تنهائی بیماری به حساب نمیاد.علامتی که نا خوشایند است و می تواند مسبب اتفاقاتی بشود که قابل پیشگیری نباشد و یا از طریق درستی قابل رفع نباشد.

حالت متوسط این مسئله عادی هست و در بسیاری از اتفاقات روزانه رخ می دهد مثل خسته بودن بچه ها و یا زیاد کارکردن بالغین.هر نوع اختلال محرومیت از خواب می تواند آستانه تحریک را کم کند.هر نوع اعتیاد داروئی و یا حتی ترک آن می تواند
تحریک پذیری ایجاد کند.بعضی بیماریهای طبی هم این مسئله را ایجاد می کنند مثل : پر کار بودن تیروئید - وجود درد - وزوز گوش - و دیگر بیماریهای حاد و مزمن بیماریهای روانپزشکی هم در این مسئله دخالت دارند.

روانشناس و یا پزشک می تواند در کلینیک اطلاعات بیشتری بدست بیاورد مثلا اینکه دقیقا مشخص بشود چطور شروع می شود و چه عواملی باعث تحریک پذیری می شوند و چقدر طول می کشد.