محققان هشدار دادند که عصبانيت و ساير احساسات شديد مي‌توانند ضربان قلب را در افراد مستعد به شكل بيمارگونه و يا حتي كشنده‌اي تغيير دهند و سلامت آنها را به خطر بيندازند. بررسي‌هاي قبلي نشان داده بود كه زمين‌لرزه، جنگ و يا حتي شکست در مسابقات فوتبال مي‌تواند نرخ مرگ و مير ناشي از ايست ناگهاني قلب را افزايش دهد. وقتي يك جمعيت تحت فشار و تنش شديد قرار مي‌گيرند، احتمال مرگ و مير ناگهاني افزايش مي‌يابد...


پژوهشگران دانشگاه ييل در تحقيقات خود تاثير هيجانات و احساسات شديد بر سيستم الكتريكي قلب را به طور دقيق در 62 بيمار قلبي مبتلا به نارسايي‌هاي مختلف مورد بررسي قرار دادند. همچنين از شركت‌كنندگان درباره تعداد دفعاتي كه عصباني شده بودند، اطلاعاتي به دست آمد و اين افراد در آزمايش‏هايي كه ميزان بي‌ثباتي الكتريكي در قلب را نشان مي‌داد، نيز شركت كردند. اين محققان دريافتند عصبانيت موجب بي ثباتي الكتريكي مي‌شود. اين گروه تا سه سال بعد نيز مورد مطالعه بودند و در طول اين دوره معلوم شد اشخاصي كه بيشتر عصباني مي‌شوند 10 برابر بيش از سايرين دچار بي‌نظمي ضربان قلب مي‌شوند.