كم خوري موجب طول عمر مي شود
http://www.iransalamat.com/index.php...sectionId=1091

جلوگيري از بيش‌خوري خطر ابتلا به انواع بيماري‌ها را كاهش مي‌دهد
http://www.iransalamat.com/index.php...sectionId=1091
اگر گرسنه نيستيد ، غذا نخوريد!
http://www.iransalamat.com/index.php...sectionId=1091
پرخوري‌هاي ادواري زمينه ساز بروز چاقي و افسردگي است
http://www.iransalamat.com/index.php...sectionId=1091
كمتر بخورید بهتر زندگی كنید
http://www.iransalamat.com/index.php...sectionId=1091
80 درصد ايرانيان در مصرف مواد غذايي تعادل را رعايت نمي‌كنند
http://www.iransalamat.com/index.php...sectionId=1091

اعتيادي به نام پرخوري
http://www.iransalamat.com/index.php...n=show&id=7248
'پرخوری شبیه به اعتیاد است'
http://www.iransalamat.com/index.php...n=show&id=7247
پرخوري عصبي، عاقبت رژيم‌هاي نامناسب لاغري
http://www.iransalamat.com/index.php...n=show&id=7246