نرخ باروری در کشورهای دنیا به عوامل مختلفی وابسته است؛ توسعه اقتصادی، امکانات اجتماعی، درآمد سالانه مردم و البته فرهنگ و خرده فرهنگ های مردم آن کشور.


امید کریمی: اما آمار جهانی می گوید درآمد نقش بالایی در میزان زاد و ولد دارد. زنان در کشورهای توسعه نیافته و درواقع عقب مانده که سرانه درآمدی آنها حتی به ۲ هزار دلار در سال هم نمی رسد، تعداد بیشتری انسان به دنیا می آورد. اما در کشوری مانند قطر و یا حتی نروژ که سرانه درآمد بیش از ۹۰ هزار دلار است، هر زن بیش از ۲.۵ فرزند را در طول زندگی اش باردار نمی شود.


ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه، با توجه به سرانه حدودا ۵ هزار دلاری، نرخ باروری ۱.۶ جمعیت دارد.


دکتر محمدجواد محمودی، رییس مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه پیش از این به خبرآنلاین گفته بود که عامل کاهش جمعیت فقر نیست، توسعه یافتگی است . اگرچه این گزاره برای همه کشورها صادق نیست، اما برای بسیاری از آنها حکم می کند.


در فلش زیر سرانه درآمد و میزان زاد و ولد در بیش از ۴۰ کشور جهان، از عقب مانده تا توسعه یافته آمده است.


خبر آنلاین (www.khabaronline.ir)