با زنان پنجشنبه بازار میناب

آنچه امروزه در پنجشنبه بازار میناب جلب توجه می کند حضور صدها زن دستفروش است. این زنان زحمتکش از سراسر منطقه میناب روزهای پنجشنبه به این بازارچه می آیند تا با فروش محصولات خود کمکی به اقتصاد خانواده کرده باشند، بعضی از این زنان تنها نان آور خانواده هستند.

پنجشنبه بازار میناب یکی از قدیمی ترین بازارهای استان هرمزگان می باشد و بعضی معتقدند که این بازار بیش از ۵۰۰ سال قدمت دارد. در گذشته نه چندان دور روزهای پنجشنبه هزاران نفر از نقاط مختلف در شرق استان هرمزگان راهی میناب می شدند تا در آنجا به خرید و فروش اجناس بپردازند . محصولات کشاورزی، صنایع دستی، دام، تیور و ماهی خرید و فروش یا به صورت پایاپای معامله می شدند.

آنچه امروزه در پنجشنبه بازار میناب جلب توجه می کند حضور صدها زن دستفروش است. این زنان زحمتکش از سراسر منطقه میناب روزهای پنجشنبه به این بازارچه می آیند تا با فروش محصولات خود کمکی به اقتصاد خانواده کرده باشند، بعضی از این زنان تنها نان آور خانواده هستند. با چند نفر از این زنان صحبت کردم. همگی از مشکلات خود، از گرانی و عدم امکانات گله مند بودند؛ به ویژه از این که مجبورند کارهای دستی خود را به قیمت ارزان بفروشند.

بعضی از این زنان می گفتند که از کودکی به همراه مادرشان به این بازار می آمدند. آنها مجبور بودند مسافتی طولانی پیاده یا با شتر به این بازار بیایند و هم اکنون که خود مادر و مادر بزرگ شده اند، همچنان پنجشنبه ها به اینجا می آیند. بیش از هفتاد درصد دستفروشهای این بازار را زنان تشکیل می دهند که شامل گروه سنی مختلفی هستند؛ از دختران شانزده ساله تا زنان شصت ساله. از لباس زنان هم معلوم بود که از جاهای مختلف منطقه آمده بودند. اکثرا همدیگر را خوب می شناختند.
دیدار از پنجشنبه بازار میناب خیلی زود به پایان رسید. یک روز به یادماندنی در میان زنانی که با سادگی و صداقت جنوبی خود شما را به نشستن و گفتگو دعوت می کنند؛ از زندگی، از کار و از مشکلات می گویند، گویا سالیان درازی است که شما را می شناسند و در آخر هم با گرمی با شما خداحافظی می کنند .