نتایج یک تحقیق انجام شده در پژوهشکده رویان نشان می دهد، رژیم غذایی صحیح همراه با فعالیت بدنی متعادل و منظم همراه با کنترل وزن در ایجاد تخمک گذاری منظم و افزایش قدرت باروری زنان نابارور، موثر است.در تحقیق "ژیلا احمدی" کارشناس تغذیه پژوهشکده رویان،‌ ارتباط بین تغذیه و درمان سندروم تخمدان پلی کیستیک که یکی از علل عمده ناباروری در زنان است، مورد بررسی قرار گرفت.وی در خصوص این تحقیق در گفتگو با خبرنگار علمی ایرنا گفت: نتایج این تحقیق که در پژوهشکده رویان انجام شده نشان می دهد، ارایه رژیم غذایی صحیح و فعالیت بدنی متعادل و منظم و کنترل وزن از روش های اصلی درمان سندروم تخمدان پلی کیستیک است.احمدی یادآور شد: این تحقیق با هدف میزان تاثیر رژیم غذایی مناسب و ورزش، در میزان باروری در دو گروه بیماران بدون روش درمانی کمک باروری و گروه بیماران همراه با روش درمانی کمک باروری انجام شده است.

تغذیه صحیح، ورزش متعادل و تغییر شیوه زندگی از مهم ترین راه های درمان سندروم تخمدان پلی کیستیک است.

مجری این تحقیق اضافه کرد: بر پایه نتایج این تحقیق، کاهش وزن در بهبود نشانه های تخمدان پلی کیستیک و ایجاد تخمک گذاری مناسب و افزایش قدرت باروری نقش موثری دارد.وی گفت: از حدود 300 بیمار چاق مبتلا به تخمدان پلی کیستیک که در مدت یک سال به کلینیک تغذیه پژوهشکده رویان مراجعه نموده و تحت رژیم غذایی و ورزش قرار گرفتند، تعداد 106 بیمار به طور تصادفی انتخاب شد و متغیرهای سن، مدت ناباروی و شاخص نمای توده بدنی از طریق پرسشنامه برای بیماران ثبت شد.
ورزش خانم ها

احمدی اظهار داشت: در این تحقیق رژیم غذایی کم کالری و ورزش به بیماران داده شد و تغییرات وزن در بین دو گروه مورد مطالعه، بررسی شد.کارشناس تغذیه پژوهشکده رویان گفت: در گروه 32 نفری که فقط تحت رژیم غذایی و ورزش بدون روش درمانی کمک باروری بودند، 11 مورد بارداری صورت گرفت.یافته های این مطالعه نشان می دهد زنانی که با رژیم غذایی و ورزش باردار شده اند، در مقایسه با افرادی که در همین گروه 32 نفری باردار نشده اند، کاهش وزن بیشتری داشته اند.وی گفت: همچنین از 74 مورد بیمار با تخمدان پلی کیستیک که رژیم غذایی و ورزش همراه با روش های درمانی کمک باروری داشته اند 17 مورد بارداری صورت گرفت.وی در خصوص سندرم تخمدان پلی کیستیک گفت: این سندروم، یکی از اختلالات شایع هورمونی در سنین باروری در زنان است که معمولا با یک سری از اختلالات هورمونی همچون چاقی، قاعدگی نامنظم و پرمویی همراه است.مجری این تحقیق با اشاره به این که چاقی در بیش از 50 درصد بیماران مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک دیده می شود گفت: تغذیه صحیح، ورزش متعادل و تغییر شیوه زندگی از مهم ترین راه های درمان این سندروم است.