نوشابه‌هاي گازدار خون را اسيدي مي‌کنندمهر: بررسي‌ها نشان داده که مصرف نوشابه‌هاي گازدار علاوه بر داشتن قند زياد و مواد مصنوعي، خون را نيز اسيدي کرده و به سلامت عمومي بدن صدمه مي‌زنند.به گزارش اي‌بي‌سي نيوز، مصرف نوشابه‌هاي گازدار براي تمام سنين عوارض نامطلوبي به همراه دارد اما اين عوارض با اسيدي کردن خون در سنين ميانسالي به بعد، مضاعف مي‌شود. محققان با بررسي بيش از 2500 نفر دريافته‌اند که گاز موجود در نوشابه‌ها که ناشي از وجود اسيد فسفريک است، موجب خروج کلسيم از استخوان‌ها شده و به پوکي استخوان و شکستگي‌هاي مکرر در افراد به ويژه زنان ميانسال مي‌انجامد.


افرادي که به‌طور مداوم هفته‌اي چهار بار يا بيشتر از نوشابه‌هاي گازدار استفاده مي‌کنند، به طور قابل ملاحظه‌اي نسبت به بقيه از تراکم استخوان کمتري برخوردارند. به همين دليل متخصصان توصيه مي‌کنند که والدين فرزندان خود را از سنين کودکي به نوشيدن اين‌گونه نوشابه‌ها عادت ندهند تا در روند رشد اسکلتي آنها و توده استخواني‌شان اختلالي رخ ندهد. اسيدي شدن خون ناشي از مصرف نوشابه‌ها موجب فرسايش مفاصل شده و به انواع دردهاي استخواني نيز مي‌انجامد.