دکتر مهين آذر، متخصص غذا و تغذيه:

نوشابه‌هاي قاچاق را مصرف نکنيد


سلامت: خانم دکتر! نظ ر شما درباره نوشابه‌هاي انرژي‌زا چيست؟
من با مصرف اين نوشابه‌ها براي همه گروه‌هاي سني خيلي موافق نيستيم. متاسفانه اين روزها ميزان مصرف اين نوشابه‌ها به‌خصوص در نوجوانان و جوانان افزايش زيادي پيدا کرده که مي‌تواند مشکلاتي را ايجاد کند.
سلامت: آيا اين نوشابه‌ها از نظر تغذيه‌اي مشکل ايجاد مي‌کنند؟
بله، با اينکه ممکن است اين مشکلات در درازمدت ايجاد شود اما بعضي از ترکيبات اين نوشابه‌ها مشکلات تغذيه‌اي هم به وجود مي‌آورد. آنچه درباره اين نوشابه‌ها مهم است مشکلات رفتاري است که ايجاد مي‌کند و در دنيا هم روي آنها تحقيق و بررسي شده و به نتايجي هم رسيده‌اند.
سلامت: شما با کدام يک از ترکيبات اين نوشيدني‌ها مشکل داريد؟
براي مثال بخشي از ترکيبات اين نوشابه‌ها آلکالوئيد هستند. آلکالوئيدها تاثيرات تخديري ويژه‌اي ايجاد مي‌کنند. به همين دليل حتي در همان مقادير کنترل شده و نظارت شده هم در صورت مصرف زياد مشکل‌زا مي‌شوند. مصرف کافئين هم به اين مقدار مي‌تواند به بروز مشکلاتي منجر ‌شود اما مشکل مهم ما در اين مورد بيشتر درباره آن دسته از اين نوشابه‌هاست که به صورت قاچاق وارد بازار مي‌شوند و هيچ نظارت بهداشتي بر اين نوشابه‌ها وجود ندارد و درصد ترکيبات آنها مشخص و تاييد شده نيستند. به همين دليل در وزارت بهداشت به پيشنهاد ما بحث تاييد و نظارت بر اين نوشابه‌ها به کميته نظارت بر مکمل‌ها وارد شد.
سلامت: ولي اين نوشابه‌ها در آمريکا و اروپا هم مصرف مي‌شوند و آنجا حتما نظارت‌هايي بر توليد و ترکيبات آنها وجود دارد.
مشکل اين است که ما مطمئن نيستيم بخشي از اين محصولات که به صورت قاچاق وارد ايران مي‌شود تحت همان نظارت‌ها تهيه شده باشند، به خصوص اينکه بيشتر اين صنايع فقط يک برند و مارک را روي بطري مي‌زنند و خود محصول در کشور ديگري پر مي‌شود و به قول معروف بازار مشترکي هستند. به‌طور مسلم اگر شما ترکيبات و ميزان اين ترکيبات را در دو نمونه گفته شده از اين محصولات با هم مقايسه کنيد، نتيجه خوشايندي نمي‌گيريد.
سلامت: توصيه شما در اين‌باره چيست؟
اول اينکه عادت به مصرف اين نوشابه‌ها عادت پسنديده‌اي نيست بنابراين در درجه اول بايد سعي کنيم هر چه کمتر از آنها مصرف کنيم. دوم اينکه اگر قصد مصرف داريم لااقل از بودن برچسب‌هاي نظارتي وزارت بهداشت روي آنها مطمئن شويم سپس آنها را مصرف کنيم.