نوشابه‌هاي رژيمي نيز خطر ديابت را افزايش مي‌دهد


افراد ميانسال و بزرگسال که روزانه از نوشابه‌هاي رژيمي استفاده مي کنند در معرض ديابت نوع دوم قرار دارند.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا- واحد علوم پزشکي ايران، مطالعه روي بيش از 5 هزار آمريکايي نشان داد که احتمال افزايش ديابت نوع دوم در افرادي که روزانه نوشابه هاي رژيمي مصرف مي کردند بعد از چند سال ، حدود 67 درصد بيشتر از افرادي است که از اين نوشابه استفاده نمي کنند.

بنابر تحقيقات دکتر Nettleton از دانشگاه علوم سلامتي تگزاس در هاستون مشخص شد که اين افراد داراي افزايش غير عادي قند خون و افزايش وزن متوسط بيشتري بودند.

اين يافته ها در مجله مراقبت هاي ديابت به انضمام مطالعه هاي پيشين در خصوص ارتباط مصرف نوشابه هاي رژيمي با سوخت و سازهاي سندروم (که يک دسته از عوامل خطر براي ديابت و بيماري هاي قلبي است و شامل چاقي بطني ، قند خون بالا و سطح کلسترول ناسالم مي شود) منتشر شده است.

اين پژوهش نشان مي دهد؛ اين يک مشکل است که بسياري از مردم که نوشيدني هاي رژيمي را انتخاب مي کنند ممکن است هم اکنون داراي اضافه وزن باشند و سطح سلامتي آنها پايين تر از يک زندگي سالم باشد.

در اين مطالعه عادات رژيمي ، وزن ابتدايي بدن ، آموزش پايه از عوامل سلامتي مورد بررسي قرار گرفت که مشخص شد رابطه بين نوشابه رژيمي و خطر ديابت همچنان باقي است.

در حقيقت مصرف کنندگان نوشابه هاي رژيمي معمولا حبوبات ، ميوه و لبنيات کم چرب بيشتري مصرف مي کردند در حالي که در تقابل از لبنيات پرچرب ، گوشت و حبوبات تصفيه شده کمتري در مقايسه با سايرين استفاده مي کردند.

يک تئوري بر اين اساس است که نوشيدني ها و خوراکي هاي شيرين مصنوعي ممکن است اشتهاي افراد را براي شيريني ها تحريک کند که موجب افزايش مصرف خوراکي هاي با قند بالا در آنها مي شود و به هر حال اين يافته ها به طور قطع اين ادعا را ثابت نمي کند و براي اثبات آن به تحقيقات بيشتري نياز است.