مصرف نوشابه در کودکان باید محدود شود

پژوهشگران بار دیگر درباره افزایش مصرف نوشابه های شیرین و آب میوه های مصنوعی در كودكان هشدار دادند.
به نوشته جدیدترین شماره نشریه پزشكی آرشیو طب كودكان و نوجوانان طی دو دهه گذشته میزان مصرف نوشابه های شیرین و آب میوه های مصنوعی در كودكان به ویژه در جوامع صنعتی به شدت افزایش یافته است.

برپایه یافته های این پژوهش هم اكنون بخش عمده ای از كالری روزانه كودكان از طریق مصرف نوشیدنی های شیرین تامین می شود.

به گفته محققان : مصرف آب میوه های طبیعی ضرری برای كودكان ندارد و باعث چاقی آنان نمی شود، اما مصرف آب میوه های مصنوعی و نوشیدنی های شیرین یكی از مهمترین علل بروز همه گیری چاقی در كودكان و نوجوانان است .

چاقی یکی از مهمترین علل زمینه ساز بروز بیماری های مزمن نظیر بیماری های قلبی ، دیابت و پرفشاری خون است