قهوه، يک سر و گردن بالاتر از سرطان

يک مطالعه جديد نشان داده که مصرف زياد قهوه علاوه بر اثر معروفش بر خواب، خطر ابتلا به سرطان‌هاي سر و گردن را هم کمتر مي‌کند....

مطالعات قبلي در مورد اثر قهوه بر سرطان نتايج چندان قاطعي نداشتند و مثلا نشان مي‌دادند که قهوه خطر سرطان‌هاي کليه و تخمدان را کاهش مي‌دهد ولي بر سرطان کولون بي‌اثر است. اين مطالعه يک فرابررسي روي 9 مطالعه قبلي بود و نشان داد که خطر سرطان‌هاي سر و گردن (جز حنجره) در قهوه‌خوارها 12 کمتر از بقيه است و هرچه مصرف قهوه بيشتر باشد، اين خطر کمتر مي‌شود؛ مثلا با خوردن بيش از 4 فنجان در روز، کاهش خطر بيش از 33 خواهد بود. البته اين مطالعه فقط يک «همراهي» را نشان مي‌دهد و مشخص نيست که اين کاهش خطر، به خود قهوه ربط دارد يا اين که افراد قهوه‌خوار عادات و ويژگي‌هاي ديگري دارند که باعث اين پديده مي‌شود و يا اساسا افراد بيمار به دلايلي مصرف قهوه خود را کاهش مي‌دهند.