قهوه، خطر بروز ديابت را کاهش مي‌دهد

مهر: پژوهشگران ايتاليايي در بررسي‌هاي خود نشان دادند که نوشيدن يک فنجان قهوه پس از ناهار مي‌تواند خطر توسعه ديابت را کاهش دهد.

محققان موسسه ملي تحقيقات غذايي با انجام تحقيقاتي روي مکانيسم عملکرد قهوه در پيشگيري از ديابت، کشف کردند که «فنول‌هاي» موجود در قهوه مکانيزمي شبيه به برخي از داروهاي ضد ديابت دارند و مي‌توانند سطح گليسيمي خون را کاهش دهند. تحقيقات متعدد گذشته تاييد مي‌کردند که مصرف مداوم قهوه معمولي يا بدون کافئين مي‌تواند به کاهش خطر توسعه ديابت نوع 2 منجر شود اما تاکنون مکانيسمي که از طريق آن قهوه در پيشگيري از ديابت دخالت مي‌کند واضح نبود. اکنون اين محققان نشان دادند افرادي که به‌طور مرتب پس از ناهار يک فنجان قهوه مي‌نوشند بيشترين احتمال را براي کاهش خطر توسعه ديابت دارند. به گفته اين دانشمندان، ترکيبات موجود در قهوه مي‌توانند موجب توقف برخي آنزيم‌هاي مرتبط با هضم کربوهيدرات‌ها شوند درحالي که کافئين هيچ فعاليت بازدارنده‌اي در مقابل اين آنزيم‌ها نشان نمي‌دهد.