آيا قهوه واقعا دوستدار قلب است؟

اما تحقيقات نشان مي‌دهد که قهه کمي فشارخون را بالا مي‌برد.

براساس تازه‌ترين بررسي‌هاي انجمن قلب آمريکا که نتايج آن در کنفرانسي در سان‌فرانسيسکو آمده است نوشيدن قهوه مي‌تواند کمي فشارخون را بالا ببرد.به عنوان مثال، نوشيدن قهوه با کاهش خطر بستري در بيمارستان به دلايل نامنظمي ضربان قلب همراه است و همچنين هيچ نشاني مبني بر اينکه نوشيدن تعداد فنجان کمي هر روز سبب افزايش سختي عروق و افزايش ضخامت ديواره عروق خوني مي‌شود وجود ندارد.همچنين، وجود برخي مواد خاص در قهوه مي‌تواند خطر ديابت را در زناني که به طور منظم از آن استفاده مي‌کنند کاهش دهد.اما يک گزارش حاکي از آن است که بين نوشيدن قهوه و فشارخون بالا ارتباط وجود دارد. اما اين تاثير روي فشارخون متوسط است.يک تحقيق روي ضربان قلب 130 هزار فردي که به دليل نامنظمي ضربان قلب در بيمارستان بستري شده بودند مشخص کرد، در حدود 2 درصد از آنها به خاطر ناهنجاري قلبي بستري بودند اما خطر نامنظمي ضربان قلب براي افرادي که روزانه 4 تا تعداد فنجان بيشتري قهوه مصرف مي‌کردند 18 درصد کمتر بود.هنوز مشخص نيست که قهوه چگونه بروز مشکلات ضرباني قلب را کاهش مي‌دهد فقط بيانگر آن است که افرادي که قهوه مصرف مي‌کنند رژيم غذايي بهتري داشته و بيشتر ورزش مي‌کنند يک مطالعه ديگر روي بيش از سه هزار مرد وزن به مدت 20 سال نشان مي‌دهد که هيچ رابطه‌اي بين مصرف قهوه و بيماري سختي عروق وجود ندارد. اما مصرف يک تا 3 فنجان قهوه روزانه مي‌تواند ميزان اندکي فشارخون را افزايش دهد.