عوامل ناشناخته سرفه

حتماً بارها اتفاق افتاده كه مدام سرفه كنید تا جایی كه به جز مراجعه به پزشك راه حل دیگری نداشته باشید. اما دلیلی كه باعث می شود در این وضعیت قرار بگیریم حساسیت بسیار زیاد نای و حنجره است.حنجره و محلی كه در آن نای به دو برونش تقسیم می شود بسیار حساس هستند و بخش های انتهایی ریه و حتی حبابچه های بسیار كوچك در ریه ها به محرك های شیمیایی سوزانده از قبیل دی اكسید گوگرد و گاز كلر حساس هستند.

به گزارش کیهان ؛ رشته های اعصاب به سمت مغز از مجاری تنفسی و به طور عمده از طریق اعصاب واگ به محل موردنظرشان می روند ودر آنجا یك رشته از زنجیره های بزرگ به وسیله مدارهایی نورونی مغز شروع شده و در نهایت باعث سرفه می شود. سرفه مفرط یا مزاحم، شایع ترین علامتی است كه ما را به نزد پزشك می كشاند.سرفه در اثر مكانیزم حفاظتی ریه علیه اجسام خارجی كه از طریق تنفس دود سیگار، گردو غبار و یا ترشحات مجاری هوای فوقانی، شیره معدی و اجسام خارجی دیگر كه وارد ریه می شوند، آغاز می شود.

زمانی كه سرفه به علت ترشحات مجاری هوایی فوقانی پدید می آید، امكان دارد عامل اولیه ناشناخته باقی مانده و سرفه به طور مرتب ادامه یابد. قرار گرفتن طولانی مدت در برابر برخی محرك ها، سبب التهاب مجاری هوایی شده و سبب تشدید سرفه می شود.هر بیماری كه به التهاب، تنگی یا تحت فشار قرار دادن مجاری هوایی بینجامد، می تواند با سرفه همراه باشد. عفونت سیاه سرفه، یكی از علل احتمالی سرفه مداوم در بزرگسالان است. عموماً تشخیص بیماری براساس وضعیت بالینی بیمار صورت می گیرد.به طور مثال بیماری آسم علت شایعی برای سرفه است. نمونه هایی از بیماری های پارانشیمی ریه كه سبب سرفه می شوند، عبارتند از بیماری بافت بینابینی ریه، پنومونی یا سینه پهلو و آبسه های ریوی. امكان دارد نارسایی احتقانی قلب نیز به دلیل تورم بافت بینابینی و نیز بافت دوربرونشی، با سرفه همراه باشد.

بیماری مزمن ریه
باتوجه به طول مدت سرفه، می توان شایع ترین علل سرفه را دسته بندی كرد. سرفه حاد كه معمولاً حدود دو هفته است اغلب در اثر عفونت دستگاه تنفسی فوقانی به ویژه سرماخوردگی، سینوزیت باكتریایی حاد و سیاه سرفه پدید می آید. سرفه مزمن كه بیش از دو هفته است در یك فرد سیگاری، احتمال وجود بیماری انسدادی مزمن ریه بوده و در یك فرد غیرسیگاری كه رادیوگرافی سینه اش طبیعی است، به دنبال ترشحات قسمت خلفی بینی و آسم، پدید می آید.عوارض شایع سرفه مزمن عبارتند از ایجاد درد در قفسه سینه و دیواره شكم، همراه با خستگی. بعضی وقت ها، حملات سرفه می تواند سبب مرگ شود كه این امر می تواند در اثر فشار بسیار مثبت داخل قفسه سینه كاهش بازگشت وریدی و كاهش برون ده قلبی صورت پذیرد.

با وجود آنكه در بیمارانی كه از سایر جهات سالم هستند، سرفه می تواند سبب شكستگی دنده شود، اما وقوع این عارضه احتمال وقوع شكستگی های پاتولوژیك ناشی از بیماری های دیگر مثل میلوم و استئوپروز (پوكی استخوان) را افزایش می دهد.درمان قطعی سرفه، به تشخیص علت بیماری زمینه ای و سپس شروع درمان اختصاصی بستگی دارد. حذف عامل محرك خارجی یا عامل تشدیدكننده داخلی در صورت تشخیص مفید خواهد بود.

درمان های ساده
دیگر موارد تشخیصی مهم عبارتند از درمان عفونت های اختصاصی دستگاه تنفسی، مصرف بازكننده های برونش ها در شرایطی كه دچار انسداد برگشت پذیر مجاری هوایی شده ایم، فیزیوتراپی قفسه سینه به منظور افزایش پاكسازی ترشحات در بیماران دچار برونشیكتازی و درمان تومورهای داخل برونشی یا بیماری بینابینی ریه در زمانی كه درمان مناسب و در دسترس وجود داشته باشد.روش های درمان عادی سرفه، زمانی به كار می رود كه علت سرفه مشخص نبوده یا درمان اختصاصی ممكن نباشد و سرفه فاقد هرگونه كاركرد مفیدی بوده یا آنكه ناراحتی قابل توجهی را برای بیمار پدید آورد. سرفه های تحریكی ساده را هم می توان با تجویز یك داروی ضدسرفه كه آستانه مركز سرفه را افزایش می دهد، مهار كرد.