تفاوت سرفه سيگاري‌ها و افراد غيرسيگاري


جام‌جم آنلاين: اكثر افراد سرفه را به عنوان يك مساله آزاردهنده در نظر مي گيرند. در حالي كه با پاك كردن ترشحات از ريه‌ها و جلوگيري از ورود اشياي خارجي به آنها نقش مثبتي را در سلامت ايفا مي‌كند.
به گزارش هلث اند ايج ، تحقيقات جديد نشان مي‌دهد حساسيت رفلكس سرفه در سيگاري‌ها كمتر از افراد غيرسيگاري است.
شايد به عمين علت كساني كه سيگار مي‌كشند بيشتر دچار عفونت‌هاي ريوي مي‌شوند چرا كه سرفه آنها به اندازه كافي در خروج ترشحات و باكتري‌ها از ريه موثر نيست.
محققان مي‌گويند فقط دو هفته پس از ترك سيگار ، رفلكس سرفه حتي در كساني كه سال‌ها سيگار مي‌كشيدند بهبود مي‌يابد.
به عبارت ديگر اين آسيب مربوط به كشيدن سيگار قابل برگشت است.