افسردگي در مبتلايان به سرفه مزمن

در بيماران مبتلا به سرفه مزمن احتمال بروز افسردگي بيشتر است .

پژوهشگران مركز تحقيقات پزشكي انيشتن با بررسي 100 بيمار مبتلا به‌سرفه شديد و مزمن دريافتند :در مجموع 53 درصد افراد شركت كننده در اين مطالعه دچار علائم افسردگي شديد بودند.

همچنين درمان اين افراد به مدت سه ماه ازبهبودي همزمان شاخص هاي سرفه و افسردگي حكايت مي كند .