از داروهاي ضد سرفه در كودكان استفاده نكنيد

براي كودكان و همچنين والدين آنهايكي از پردردسرترين مشكلات تنفسي كودكان كه معمولا به دنبال سرماخوردگي و ديگر عفونتهاي دستگاه تنفسي فوقاني ايجاد ميشود.. سرفه هاي ناراحت كننده اي است كه هنگام شب بيشتر ميشود.. وبرنامه خواب كودك
و پدر و مادر را به هم ميزند.. به همين دليل سرفه يكي از شايعترين علل مراجعه به پزشك اطفال است.. و پدر و مادر ها هم ساليانه هزينه هاي هنگفتي براي خريد داروهاي ضد سرفه بدون نسخه پرداخت ميكنند. در مطالعه اي كه نتايج ان درسال 1994 در نشريه jama به چاپ رسيد.. پزوهشگران در يافتند كه 54 درصد والدين كودكان 3 ساله در 3 ماهه گذشته براي فرزندان خود
از داروهاي مذكور كمك گرفته اند. كه شايعترين آنها استامينوفنو داروهاي سرما خوردگي بوده و بديهي است كه چنين استفاده
گسترده اي از داروهاي سرما خوردگي نميتواند بدون عوارض جانبي باشد. گروهي رايج از داروهاي مورد استفاده.. داروهاي ضد سرفه نظير ديفن هيدرامين و دكسترو متورفان هستند. با وجود اينكه اين دارو ها تاثير نسبتا خوبي در بزرگسالان دارند..ولي پزوهشي كه نتايج آ“ در جولاي زورنال مجله pediatric به چاپ رسيده .. اصولا مصرف اين دارو ها را مورد سوال قرار داده و تاثير آنها را در مهار سرفه تنها معادل آب قند دانسته است.. نه دكسترو متورفان و نه ديفن هيدرامين هيچيك در كنترل سرفه و بهبود كيفيت خواب كودكان مزيتي بر پلاسبو ندارند..بهر حال توصيه شده اگر والدين اصرار بر مصرف اين داروها را دارند... بيش از 3 روز استفاده نشه تا عوارض مهم اونها ظاهر نشه..