راه کاری برای اندازه گیری درد و احساسات

متخصصان مغز و اعصاب در یک مطالعه جدید نشان دادند که از این پس می توان با بررسی اسکن های مغزی، شدت درد و میزان احساسات را اندازه گیری کرد.

به گزارش سرویس «سلامت» ایسنا، این متخصصان می گویند با این راه کار و با استفاده از اسکن های مغزی می توان میزان درد و سایر حالت های احساسی و روانی نظیر استرس، افسردگی، عصبانیت را اندازه گیری کرد.

یکی از پزشکان ارشد این مطالعه در دانشگاه «کلرادو» آمریکا در این رابطه اظهار داشت: در حال حاضر به جز روش طرح پرسش‌های فردی از بیماران، تکنیک قابل قبولی برای اندازه گیری شدت درد و سایر احساسات در انسان وجود ندارد.

این تیم پزشکی با استفاده از تکنیک‌های رایانه ای، 114 تصویر تهیه شده از مغز شرکت کنندگان را هنگام قرار گرفتن در معرض درجات مختلف گرما بررسی کردند.

این متخصصان با کمک رایانه، یک ناحیه عصبی را در ارتباط با درد شناسایی کردند که آنان را قادر ساخت تا میزان دردی را که فرد احساس می‌کند با دقت 90 تا 100 درصدی پیش بینی کنند.

متخصصان می گویند: هرچند با این تکنیک هنوز نمی توان میزان درد جسمی را اندازه گیری کرد اما بی تردید شناخت سیستم های مختلف احساس درد مزمن، راه را برای درک بهتر این مکانیسم ها و در نهایت ریشه کنی درد در انسان هموار خواهد ساخت.