طالبي بخوريد تا استرس نداشته باشيد

مهر: محققان فرانسوي در تحقيق‌هاي خود نشان دادند که خوردن روزانه طالبي مي‌تواند از افراد در مقابل استرس محافظت کند. گروهي از دانشمندان فرانسوي کشف کردند که خوردن روزانه طالبي مي‌تواند از بروز استرس پيشگيري کند. اين دانشمندان با انجام آزمايش‌هايي روي مدل‌هاي حيواني که به آنها روزانه ماده آنتي‌اکسيدان سوپر اکسيد ديسموتازيس آنزيمي (sod) داده مي‌شد، به اين نتايج دست يافتند. اين ماده به وفور در طالبي يافت مي‌شود. نتايج اين تحقيق‌ها نشان دادند که سطوح sod در خون با افزايش دوزهاي طالبي افزايش يافت. با افزايش اين سطوح از تعداد پروتئين‌هاي استرس‌زا در روده کاسته شده و به همين نسبت استرس کاهش مي‌يابد.