دانستن اندازه دقيق اندام در انتخاب سايز مناسب لباس کمک زيادي مي کند، اما متاسفانه بيشتر افراد با روش صحيح اندازه گيري آشنا نيستند. در اينجا روش ساده اندازه‌گيري را با کمک شکل برايتان نشان مي‌دهيم. توجه داشته باشيد براي اندازه‌گيري دقيق بدن خود، هميشه هنگام اندازه‌گيري متر را موازي با سطح زمين بگيريد. دقت کنيد که بدن خود را اندازه بگيريد نه روي پيراهن يا شلوارتان را.


کت هاي اسپرت و کت شلوار

•اندازه گيري عرض شانه
در حالي که بازوهايتان را در دو طرف پهلو قرار داده ايد، يک نفر بايد عرض شانه‌هايتان را اندازه گيري کند.


•قفسه سينه
بازهم در حاليکه دستهايتان را در دوطرف پلو قرار داديد، بايد دور قسمت بالايي اندامتان اندازه گيري بشود، با کمک متر بايد از زيربغل تا روي برجسته‌ترين بخش قفسه سينه و استخوان کتف اندازه‌گيري کنيد.

•دور کمر
به يک طرف خم بشويد تا خط و انحناي طبيعي کمرتان را پيدا کنيد. سپس در حاليکه مستقيم ايستاده ايد، متر را دور کمرتان شل و آزاد حلقه کنيد و دور کمرتان را اندازه بگيريد.

•قد شلوار
براي اندازه گرفتن مناسب و دقيق، شلواري که به خوبي اندازه شما است بپوشيد. از محل درز انشعاب و خشتک شلوار تا لبه شلوار را مانند شکل اندازه گيري کنيد.

پيراهن مردانه

•گردن
براي اندازه‌گيري دور گردن، متر را روي برآمدگي گلو(سيب گلو) قرار بدهيد و از اين فاصله دور گردن را اندازه بگيريد. براي اينکه راحت تر باشيد، نيم سانت به اين اندازه اضافه کنيد.


•آستين
در حاليکه بازويتان را 90 درجه خم کرده‌ايد، دستها را روي رانتان بگذاريد. فاصله از وسط پشت گردن تا سرتاسر شانه، آرنج تا پايين مچ دست را اندازه بگيريد. کل اين فاصله اندازه آستين شما است.
توليد کنندگان پيراهن از اندازه آستين پيراهن براي تعيين قد کلي پيراهن استفاده مي‌کنند. پيراهن‌هاي مدل جديد معمولا کوتاهتر از پيراهن هاي کلاسيک هستند، اما بازهم تناسب و نسبت بين آستين و بدن رعايت مي‌شود.
mobpersia.com