همیشه به افرادی که چاق هستند و اضافه وزن دارند توصیه می شود که از پوشیدن لباس هایی که راه های افقی دارد خودداری کنند، چون آنها را چاق تر نشان می دهد.
اما تیم تحقیقاتی که پیتر تامپسون آن را رهبری می کند، اخیرا ثابت کرده است که این نظریه غلط است. دکتر پیتر تامپسون روانشناس دانشگاه شهر یورک انگلستان است که حاصل تحقیقات خود را اخیرا در فستیوال علوم انجمن پیشرفت علوم انگلستان در لیورپول ارائه کرد.


به نقل از فایبرفشن، تامپسون این تحقیق را سال گذشته آغاز کرد و در کار خود از پروفسور هرمن ون هلمهولتز الهام گرفته است؛ این پروفسور در قرن نوزدهم دو مربع کاملا یکسان رسم کرد و درون یکی نوارهای افقی و درون دیگری راه های عمودی قرار داد.
آن آزمایش نشان داد که مربعی که راه های افقی دارد، نسبت به مربعی که راه های عمودی دارد، افراد را بلندتر و لاغرتر نشان می دهد. تامپسون گفت:« تئوری پروفسور هرمن درست است. او ادعا کرد که ما می توانیم تفاوتها را در زندگی روزمره خود به درستی تشخیص بدهیم.»
در تحقیقات تامپسون هم آزمایشاتی با مربع، مستطیل و همچنین با تصاویر خانم هایی که راههای عمودی و افقی پوشیده بودند، انجام شد.


از گروهی از مردم خواسته شد که بیش از 200 جفت از تصاویر این زنان را که انواع مختلف ترکیبات راه دار را به تن داشتند، بایکدیگر مقایسه کنند. در نهایت مشخص شد که راه های افقی آنها را لاغرتر نشان می دهد.
تامپسون گفت:« باعث شگفتی بود که زنانی که راه های افقی به تن داشتند، 6 درصد لاغرتر از سایرین به نظر رسیدند.»
این آزمایش در مورد دو زنی که کاملا هم اندازه بودند، نشان داد که زنی که لباسی با راه های افقی پوشیده است، لاغرتر دیده می شود.

iran-new.com