معمولا افرادی که دارای باسن بزرگی هستند این تفکر را دارند که هر لباسی را نمی*توانند بپوشند و باید از یک سری از مدل*های دوری کنند ، اکنون توصیه*هایی که برای شما داریم ...

بعضی از افراد به دلیل اینکه پایین تنه بزرگی دارند ناراحت هستند ، اعتماد به نفس شان پایین می*آید اگر پایین تنه گرد و پری دارید ، اصلا نگران این موضوع نباشید ، بسیاری از افراد مشهور دنیا نیز همانند شما نیز همینگونه هستند مانند : جنیفر لوپز و ..... .

معمولا افرادی که دارای باسن بزرگی هستند این تفکر را دارند که هر لباسی را نمی*توانند بپوشند و باید از یک سری از مدل*های دوری کنند ، اکنون توصیه*هایی که برای شما داریم :

* در وحله ی اول به لباس*هایی که می*توانید بپوشید می*پردازیم

1- بلوز*هایی را بپوشید که تا روی باسن شما می*آیند ، و تا حدودی باسن شما را می*پوشانند .

2 - با بستن کمر بند*های مدل دار نیز می*توانید گردی باسن خود را کاهش دهید ، اگر کمی شکم نیز دارید بهتر است کمربند خود را کمی شل تر ببندید تا هم بزرگی باسن و هم شکم تان را کاهش دهید .

3- اگر قصد دارید به یک مهمانی بروید مناسب ترین لباسی که می*توانید استفاده کنید ، پیرهن*های بلندی است که تا زانوان شما باشند ،

4- دامن*های راسته نیز بهترین مدل دامنی است که می*توانید استفاده کنید .

5- کفش*های پاشنه دار نیز ناثیری مثبت در این امر دارند و باعث می*شوند باسن شما بهتر و یا حتی کوچک تر نشان داده شود .


اکنون به لباس*هایی می*پردازیم که بهتر است شما آنها را نپوشید ، زیرا باسن شما را بزرگتر نشان می*دهد :

1 - شلوارهای که دارای مدل*های گشاد هستند مثلا : دارای پاچه*های گشاد هستند را نپوشید ، دامن*هایی که مدل کلوش دارند و یا گشاد هستند را استفاده نکنید ، زیرا شما دارای باسن گردی هستید و هنگامی که این لباس*های را استفاده می*کنید باعث می*شود که باسن شما بزرگ تر ، گرد تر از قبل نشان داده شود و اثری معکوس را برای شما اجرا کند .

2- بلوز*هایی خیلی کوتاه را نپوشید : بلوز*هایی را انتخاب کنید که حداقل تا باسن شما بیایند نه کوتاهتر و نه خیلی بلند تر زیرا به همان میزان گه اگر بلوزتان کوتاه باشد باسن تان بیشتر جلب توجه می*کند ، و بزرگتر به نظر می*آید برای بلوزهایی که خیلی بلند باشند نیز همین قاعده حکم فرما می*باشد .

3- اگر می*خواهید لباس شبی را انتخاب کنید توصیه می*کنیم لباس*هایی را که از ناحیه ی پشت یعنی از ناحیه ی کمر خیلی باز هستند را انتخاب نکنید ، زیرا باسن شما را پرتر نشان می*دهد .

4- از لباس*هایی که دارای پیلی و پیلیسه هستند بپرهیزید زیرا باسن شما را بزرگتر نشان می*دهند .

توضیح حالب دیگری را در رابطه با رنگ لباس*هایی که انتخاب می*کنید :
رنگی را که برای دامن یا شلوار خود انتخاب می*کنید بهتر است از رنگ*های تیره باشد تا رنگ*های روشن ، زیرا رنگ*های تیره باسن شما را کوچک تر نشان می*دهد .