محققان مي‌گويند کودکاني که والدين آنها از هم جدا شده‌اند بيشتر به فکر خودکشي مي‌افتند

طبق تحقيقاتي که محققان دانشگاه تورنتو انجام داده‌اند و مشروح آن در مجله Psychiatry Research منتشر شده است پژوهشگران 6647 فرد بالغ را که 695 نفر آنها قبل از 18 سالگي شاهد طلاق والدين بودند زير نظر گرفتند و به اين نتيجه رسيدند که تفکر خودکشي در افرادي که والدين‌شان قبل از رسيدن آنها به سن قانوني از هم طلاق گرفته‌اند بيشتر است. دليل آن هم استرس و مشکلات اجتماعي ناشي از بي‌کاري مادر يا پدر يا اعتياد يکي از آنهاست. البته ميزان تفکر خودکشي در زنان و مردان متفاوت است. زناني که والدين‌شان در دوران کودکي آنها از هم جدا نشده‌اند به هيچ عنوان تفکر خودکشي ندارند. در حالي که در مردان ميزان اين تفکر در صورتي که والدين از هم جدا شده باشند 2 برابر حالت عادي است.BUM 26 ژانويه