افت تحصیلی در كودكان خجالتی بیشتر است

كودكان بیش از حد خجالتی در مهدكودك و پیش دبستانی بیشتر از كودكان پرحرف و خشن در معرض خطر نقطه ضعف تحصیلی قرار می‌گیرند.

محققان دانشگاه میامی با انجام مطالعات خود دریافتند كه نمایش رفتارهای خجالت‌گونه و گوشه گیرانه در اوایل سال مهدكودك و پیش‌دبستانی در برخی از كودكان شروع می‌شود كه با پایین‌ترین مهارت‌های علمی و كندترین پیشرفت‌های آموزشی در طول سال همراه می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت ؛ براساس این گزارش محققان افزودند كه كودكان خجالتی كه بسیار درونگرا هستند تمایل دارند از سر كلاس درس ناپدید شوند كه در نهایت در فعالیت‌های كلاسی تعامل نكرده و میزان یادگیری آنها در طول سال كاهش می‌یابد و این در حالی است كه كودكان پر سر و صدا و مخل نظم به احتمال زیاد می‌توانند با جلب توجه معلم از استراتژی‌های آموزشی خاص بهره گیرند و بهتر پیشرفت كنند.

نتایج حاصل از این گزارش همچنین می‌افزاید: آماده كردن كودكان برای آموزش فقط شامل یاد دان الفبا نمی‌شود و داشتن آمادگی اجتماعی و عاطفی نیز به همان اندازه مهم است. به گفته محققان تحقیقات جدید می‌تواند توسعه بخش مداخلات و انجام تمرینات كلاسی به طور متناسب با نیازهای كودكان مختلف باشد و آموزش‌های مناسب و حرفه‌ای تری را برای معلمان فراهم كند تا كودكانی كه به كمك نیاز دارند بهتر شناسایی شوند كه این امر به ویژه در اوایل دوران كودكی بسیار مهم است.