مدير گروه فناوري آموزشي سازمان آموزش و پرورش كرمان گفت: كنكوريها نيز در روزهاي تعطيلات نوروزي به ديد و بازديد نياز دارند.

محسن كارگر روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرگزاري جمهوري اسلامي افزود:
نبايد گمان كرد كه دانش آموزاني كه در تابستان امسال كنكور دارند بايد در تعطيلات نوروزي فقط درس بخوانند.

وي با اشاره به اينكه كنكوريها ملزم به رعايت برنامه آموزشي خود براي درس خواندن در تعطيلات هستند گفت: اما مطالعه طولاني و فشرده از يادگيري آموخته‌ها مي‌كاهد و به فرآيند مطالعه براي كنكور لطمه مي‌زند.

او از والديني كه فرزندان كنكوري دارند خواست تا در تعطيلات بگونه‌اي برنامه‌ريزي كنند كه دست كم در سه تا چهار ديد و بازديد نوروزي عضو كنكوري خانواده حضور داشته باشد.

وي اظهار داشت: اگر رفتن خانواده به ديد و بازديد نگراني عضو كنكوري را افزايش دهد بهتر است با اطلاع به اقوام از ديد و بازديدهاي اينچنين صرف نظر شود.

او حضور عضو كنكوري خانواده در تعدادي از ديد و بازديدهاي نوروزي را باعث استحكام روابط دروني در بين اعضاي خانواده و كمك به گسترش مهارتهاي اجتماعي در ميان آنها دانست.

وي با اشاره به برگزاري آزمون ورودي دانشگاه‌ها و مووسسات آموزش عالي در تير ماه آتي، به داوطلبان كنكور سراسري توصيه كرد با پايبندي به برنامه‌هاي آموزشي و بدون استرس و فشار رواني به تلاش خود ادامه دهند.

او آمادگي علمي و رواني را براي موفقيت در كنكور لازم دانست و گفت:
اضطراب، از توان داوطلب در زمان درس خواندن و هم در زمان كنكور مي‌كاهد.

وي از خانواده‌ها خواست هميشه در كنار عضو كنكوري خانواده باشند و نظر او را در برنامه‌هاي نوروزي دخالت دهند.