حفظ خونسردي مهمترين عامل براي انعكاس واقعي و صحيح توانمنديهاي علمي و بيان كامل آموخته هاست.
* دانش آموزي كه با استرس سرجلسه كنكور بنشيند خودبه خود به ۵درصد سؤالات نمي تواند پاسخ دهد.
«من فقط يكي هستم، ولي هنوز هم يكي هستم، هر كاري را نمي توانم انجام دهم ولي هنوز هم كاري هست كه بتوانم انجام دهم. پس از انجام آنچه مي توانم، سربازنخواهم زد.»
هلن كلر

همه ما دوست داريم كه اعتمادبه نفس داشته باشيم زيرا مي دانيم بدون آن به هيچ موفقيتي نمي توان رسيد. همه ما مي دانيم مردان و زنان موفق خود را دوست دارند و به چيزهايي كه از زندگي و پدر ومادر به آنها رسيده و در وجود آنها به امانت گذاشته شده احترام مي گذارند. آنها از وجود خود خوشحال هستند و ترجيح مي دهند خودشان باشند نه هيچ فرد ديگري، در هر زماني از تاريخ و عزت نفس، يعني همين!
تو چطور دوست من! آيا زندگي خود را مأموريتي باشكوه مي داني و به معجزه بودن خودت احترام مي گذاري و يا… به هرحال هيچكدام از مردان و زنان موفق تاريخ با اين باورها متولد نشده اند بلكه آنها را آموخته و در خود پرورش داده اند.
مطمئن باش آنچه منجر به موفقيت انسانها مي شود، شانس نيست، بلكه لياقت است.
يادم هست دوستي مي گفت: ممكن است شانس وجود داشته باشد اما فقط افراد لايق شايستگي استفاده از آن را دارند. انسانهاي موفق به خود متكي هستند نه به شانس، آنها به خود اعتماد و اعتقاد دارند، نه به بخت مساعد. بسياري از آنها در زندگي فلاكت بار و محروم از همه چيز و بعضاً حتي محروم از سلامت جسمي متولد مي شوند اما در مسير رشد و تكامل فردي خود از نردبان ترقي صعود كرده و به اوج افتخار وموفقيت مي رسند.
آري دوست خوبم! اعتمادبه نفس آنان خورشيد طلايي وجود آنهاست. آنها به خود مي نگرند و راه خود را مي يابند. پس باور كن كه اگر خورشيد درونت را به نظاره بنشيني ديگر هيچگاه سايه را نمي تواني ببيني.
تمام حرفهايم باتوست! با تو دوست عزيزي كه تاچند روز آينده در آزموني شركت خواهي كرد كه آينده ات را تاحدودي روشن خواهد كرد اما تو هميشه بايد به ياد داشته باشي كه مسير فقط مسير است، اگر حس كني نبايد آن را بپيمايي، تحت هيچ شرايطي نبايد با آن بماني. با داشتن چنين روشي بايد يك زندگي منضبط را دنبال كني، فقط آنگاه خواهي دانست كه هر مسير تنها يك مسير است و اگر قلب تو به تو بگويد آن را واگذاري، توهين به خود يا به ديگري نيست. اما تصميم تو در ادامه مسير يا ترك آن بايد بدون ترس و خودخواهي باشد. من تو را هشدار مي دهم كه اعتمادبه نفس داشته باش. اضطراب را به دلت راه مده و فقط به خدا توكل كن.

در آموزشگاههاي كنكور كه ادامه اجتناب ناپذير مدارس كنوني هستند، اغلب پشت كنكوريها فشار جسمي و روحي زيادي را تحمل مي كنند كه حتماً وارد دانشگاه شوند.
«ژيلا مينوي» مدرس يكي از آموزشگاههاي كنكوردر اين باره مي گويد: بسياري از دانش آموزان مي توانند در كارهاي فني و حرفه يي آدمهاي موفقي باشند اما در آموزشگاههاي كنكور فقط وقت مي گذرانند و جسم و روحشان را خسته مي كنند اضطراب پشت كنكوري با همه آسيبي كه به داوطلبان و خانواده هاي آنها مي زند، بازارهاي كنكور را داغتر مي كند.
مينوي با اشاره به اضطراب بچه ها در اين زمان ادامه مي دهد: وقتي دانش آموز با استرس سرجلسه كنكور مي نشيند خودبه خود به ۵۰درصد سؤالات نمي تواند پاسخ دهد.
به نظر وي مسؤولان برگزاري آزمون بايد تلاش كنند كه تاحد امكان، عوامل اضطراب آور را كاهش دهند، اما در عمل، آزمون در وضعيت غيراستاندارد برگزار مي شود. براي روحيه هاي حساس شده پشت كنكور، حتي رنگها و سايه ها هم مهم هستند. بعضي از آنها در تاريك روشن صبح يا غروب به اضطراب غيرقابل تحملي دچار مي شوند و اگر مجبور باشند در خانه بمانند، احساس نااميدي عميقي مي كنند.
«نازنين علوي» يكي از دانش آموزاني است كه امسال براي نخستين بار در كنكور شركت مي كند، از او درمورد كنكور كه چند روز ديگر برگزار مي شود مي پرسم، مي گويد: به نظر من كسي كه قصد دارد كنكور بدهد تنها هدفش را نبايد ورود به دانشگاه انتخاب كند بچه ها بايد سعي كنند اهداف خودشان را در داخل دانشگاه بيابند و ادامه دهند تنها ورود به دانشگاه موفقيت نيست و نمي تواند هدف باشد بنابر اين فردي موفق است كه بتواند در دانشگاه و غير از دانشگاه و در مراحل بالاتر زندگي موفق باشد. بنابر اين گمان نمي كنم كه كنكور خيلي هم اضطراب آور باشد.
همانطور كه بارها تذكر داده شده است، حفظ خونسردي، مهمترين عامل براي انعكاس واقعي و صحيح توانمنديهاي علمي و بيان كامل آموخته ها در چارچوب سؤالاتي است كه در اين آزمون مطرح مي شود.
دكتر«امير سليماني» استاد و روانشناس درخصوص برگزاري اين آزمون نكاتي را به داوطلبان عزيز توصيه مي كند، وي مي گويد: به داوطلبان توصيه مي شود كه تحت هيچ عنواني ذهن خود را به مسائل مربوط به انتخاب رشته معطوف نكنند بلكه تمام توجه خويش را در جهت آماده سازي براي شركت در آزمون متمركز كنند، همچنين خانواده ها بايد محيط خانه را در چند روز باقي مانده آرام بخش و همراه با آسايش مهيا كنند تا فرزندانشان درگير هيچگونه مشغله فكري نباشند.
دكتر سليماني اينطور ادامه مي دهد كه با آزمون سراسري و هر نوع امتحان ديگر بايد دوست شد و كنار آمد، پس بهترين شيوه براي غلبه بر اضطراب و نگراني تسلط بر مطالب درسي است. از سوي ديگر نبايد اندوخته هاي علمي خود را دست كم گرفت و دايم دغدغه ضعف خويش را در مباحث داشت. اضطراب يكي از عواملي است كه مي تواند فرد را نسبت به مطالبي كه نظراً و عملاً معتقد است كه به آنها مسلط است، دچار بيم و ترديد كند. بارها و بارها مسؤولان آموزشي تأكيد كرده اند كه اگر داوطلبي بتواند به نيمي از سؤالات تمامي دروس عمومي و اختصاصي پاسخ صحيح دهد باتوجه به سطح نمرات فعلي، حتماً و يقيناً در يكي از رشته هاي دانشگاههاي دولتي روزانه پذيرفته خواهد شد كه توجه به اين مطلب مي تواند، دغدغه را از وجود داوطلباني كه سعي كرده اند، تاحد كافي بزدايد. با آرزوي موفقيت براي همه داوطلبان در اين آزمون.
«به خويشتن اعتماد كن تا راه زندگي را بياموزي»
گوته