يک روان‌شناس تربيتي:
اضطراب و نگراني در کنکور نوعي واکنش طبيعي تلقي مي‌شودحجم مطالب درسي مي‌تواند تاثير منفي بر يادگيري و موفقيت داوطلبان کنکور داشته باشد.

صفورا حميدي روانشناس تربيتي در گفت‌وگو با خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، در خصوص استرس و اضطراب کنکور اظهار كرد: کنکور امروزه به عنوان يک منبع اضطراب تلقي

مي‌شود. فشارهاي رواني که جامعه، خانواده و محيط به داوطلبان وارد مي‌کند، مانع از اين مي‌شود که او تمام قواي خود را براي رسيدن به موفقيت به کار بگيرد.

وي افزود: افزايش چشمگير متقاضيان در چند سال اخير نشان مي‌دهد که اکثر جوانان تامين آينده خود و داشتن زندگي ايده‌آل را تنها در گروي ادامه تحصيل در دانشگاه مي‌دانند و اکثر آنان با اين نوع طرز فکر اقدام به شرکت در کنکور مي کنند.

وي تصريح کرد: داوطلبان بايد برخي از مسائل روحي - رواني همچون اضطراب و افسردگي را بشناسند تا بتوانند با آنها مقابله کنند، زيرا اين موارد در صورتي که شديد باشد، مانع عملکرد طبيعي و مثبت آنان خواهد شد.

حميدي با اشاره به اين که مدارس در اين رقابت شکننده و خرد کننده مرتبا به حجم مطالب آموختني اضافه

مي‌کنند، گفت: مدارس با اين کار قصد دارند به خواست خانواده‌ها پاسخ دهند در حالي که به طور حتم حجم مطالب درسي مي‌تواند تاثير منفي بر يادگيري و موفقيت دانش‌آموزان به خصوص براي شرکت در آزمون کنکور وارد کند.

وي تصريح کرد: اضطراب و نگراني در کنکور تا حدودي نوعي واکنش طبيعي تلقي مي‌شود اين حالتي است که اکثر قشر جوان که خود را براي امتحان آماده مي‌کنند با آن مواجه هستند و حتي از بين بردن چنين حالتي در برخي از افراد تا حدودي غير ممکن است.

حميدي در پايان خاطرنشان کرد: متاسفانه اکثر جوانان با اين تصور که صد درصد سوالات را بايد پاسخ دهند، سر جلسه امتحان مي‌روند در حالي که اين امر به نوعي ايجاد اضطراب شديد در فرد مي‌کند. بيش از نيمي از دانش‌آموزان به دليل ترس از عدم موفقيت در کنکور دچار اضطراب و افسردگي هستند چرا که اکثر آنان آينده روشن خود را تنها در گروي ورود به دانشگاه دانسته و در صورت عدم موفقيت احساس شکست و سرخوردگي مي کنند در حالي که اين مسائل مي‌تواند در عين ايجاد اضطراب و نگراني در دانش آموزان، باعث افسردگي آنان نيز شود.