محققان مي‌گويند؛ روشهاي معمول درمان افسردگي براي مردان سالمند موثر نيستند.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، بر اساس نتايج يك تحقيق استراليايي درمانهاي ضد افسردگي براي سالمندان به طور كامل تاثير نمي‌كند و مبتلايان را با مشكلي دست به گريبان مي‌سازد كه با عنوان «كوتاه كردن زندگي مردم» شناخته شده است.

در اين پژوهش، ميزان تاثيرگذاري داروهاي ضد افسردگي و يا روان درماني براي مردان افسرده در حدود سن 68 سالگي به بالا، مورد آزمايش و ارزيابي قرار گرفت. اين يافته سبب تعجب و شگفتي محققان شد؛ چون متوجه شدند كه در كمتر از نيمي از بيماران اين روشهاي معالجه ممكن است تاثيرگذار باشند.

پروفسور اوسوالدو آلميدا، رييس پژوهشي مركز سلامت و سالخوردگي استرالياي غربي در دانشگاه غرب استراليا دراين باره گفت: اين آمار، موضوع مهمي است. بيش از نيمي از مردان سالمندي كه به افسردگي مبتلا بوده و از داروهاي ضد افسردگي يا روان درماني استفاده كردند واكنش كاملي به درمان نداشته‌اند.

به گزارش شبكه خبري اي بي سي، بنابراين بايد فورا براي بهبود روش درمان افسردگي در اين گروه سني، اقداماتي صورت بگيرد. محققان مي‌گويند؛ افسردگي دوران پيري در واقع عمر انسانها را كوتاه مي‌كند.