محققان مي‌گويند مسايل ژنتيکي و ميزان کلسترول از جمله علل بروز افسردگي در سالمندان است که البته برحسب جنسيت متفاوت است.
به گزارش خبرگزاري فرانسه مولکول‌هاي چربي يا ليپيدها از جمله عوامل دخيل در بروز افسردگي‌اند ولي تاکنون هيچ نوع تحقيقي در رابطه با تاثير جنس يا پروفايل ژنتيکي بر افسردگي انجام نشده بود. محققان فرانسوي دانشگاه مونتپوليد ادعا کرده‌اند بين ميزان کلسترول، ژنتيک و بروز افسردگي در زنان و مردان سالمند ارتباطي وجود دارد. محققان در بررسي‌هاي خود روي 1040 زن و 752 مرد بالاي 65 سال به مدت 7 سال و بررسي ميزان چربي و ژنوتيپ ژن حامل سروتونين (gene 5-Htt) متوجه شدند کاهش ميزان کلسترول خوب در زنان مي‌تواند سبب افزايش 50 درصدي افسردگي، بالا رفتن خطرات حملات قلبي‌-عروقي و تجمع چربي و قند در عروق خوني شود. در عوض کاهش کلسترول بد خون در مردان مي‌تواند احتمال ابتلا به افسردگي را تا 2 برابر افزايش دهد. همچنين وقتي در مردي ورژن بلند و کوتاه ژن 5-Htt وجود دارد احتمال بروز افسردگي 7/2 مرتبه افزايش مي‌يابد و وقتي تنها ورژن کوتاه وجود دارد اين احتمال 6 برابر مي‌شود. در زنان برخلاف مردان مسايل ژنتيکي در بروز افسردگي دخيل نيست! براساس پژوهش‌ها در زنان احتمال سکته قلبي‌-عروقي با افزايش خطر افسردگي و کاهش HDL افزايش مي‌يابد. اين در حالي است که در ميان مردان پايين بودن ميزان LDL خطر سکته‌هاي قلبي‌-عروقي را کاهش مي‌دهد اما احتمال ابتلا به افسردگي را بالا مي‌برد.