افسردگي، بزرگ‌ترين مشکل بهداشت جهاني در دو دهه آينده

طبق پيش‌بيني سازمان جهاني بهداشت تا 20 سال ديگر مردم بيش از هر بيماري ديگري به اختلالات رواني مبتلا خواهند شد...

به گزارش اين سازمان، در آينده افسردگي بزرگترين بار اقتصادي و اجتماعي براي جوامع مختلف در جهان خواهد بود. آمار سازمان بهداشت جهاني نشان مي‌دهد که در حال حاضر بيش از 450 ميليون نفر به طور مستقيم با اختلالات رواني يا معلوليت‌هاي ذهني درگيرند که اغلب آنها در کشورهاي جهان سوم زندگي مي‌کنند.

شيکور ساکسنا، يکي از اعضاي بخش بهداشت رواني در سازمان بهداشت جهاني در اين باره مي‏گويد: «آمار و ارقام نشان مي‌دهد که بار افسردگي احتمالا افزايش خواهد يافت تا جايي که در سال 2030 اين بيماري در مقايسه با همه بيماري‌هاي ديگر که انسان با آنها مواجه است بزرگ‌ترين بار براي بهداشت در جهان خواهد بود.»