بسیاری از حالاتی را که مردم عادی افسردگی قلمداد می‌کنند، کسالت روحی و خستگی روانی است و افسردگی محسوب نمی‌شود.

مجید ابهری، آسیب شناس اجتماعی درباره واکاوی عوامل افسردگی در جوانان به برنا گفت: درصد زیادی از جوانان جامعه به دلیل بی برنامگی و دوری از ورزش دچار کسالت روحی هستند. از نگاه رفتارشناسی، افسردگی دارای تعریف و ویژگی های مشخصی است که بر اثر شدت و ضعف آن درجه بندی می‌شود.

وی گفت: بسیاری از حالاتی را که مردم عادی افسردگی قلمداد می‌کنند، کسالت روحی و خستگی روانی است و افسردگی محسوب نمی‌شود. چراکه افسردگی باعث انزوا، کاهش اشتها، گوشه گیری، از دست دادن تمرکز فکری و به هم ریختگی در نظم رفتاری می‌شود.

ابهری علت بروز کسالت روحی در بسیاری از افراد به ویژه جوانان را کمبود تحرک جسمی مخصوصا ورزش دانست و ادامه داد: از زمانی‌که بازی‌های نوجوانان و جوانان ما در جامعه تبدیل به بازی‌های رایانه ای شد و بیشتر وقت‌شان صرف نشستن در یک گوشه و ساعت ها خیره شدن به یک صفحه الکترونیکی شد، آمار افسردگی در جامعه رو به افزایش رفت.

این آسیب شناس در ادامه افزود: کاهش نشاط اجتماعی، کمبود سرگرمی‌های سالم و ضعف برنامه ریزی‌های تفریحی از سوی خانواده‌ها، کمرنگ شدن روابط اجتماعی در جوانان باعث شده که قلیان کشی و بازی‌های رایانه ای به سرگرمی اصلی بعضی از جوانان ما تبدیل شود. بنابراین با تغییر برنامه روزانه و حداقل دوساعت ورزش و پیاده روی در روز هم می‌توان از اعتیاد پیشگیری کرد و هم نشاط روحی به جوانان رساند.

ابهری در خاتمه دومین دلیل اصلی کسالت روحی را فاصله گرفتن از برنامه های دینی عنوان کرد و اذعان داشت: وقتی یک جوان ورزش و کوهنوردی کند و افکار خود را به خدا و وظایف دینی معطوف دارد روح و روان وی دارای برنامه روزانه می‌شود. بی برنامگی، بیداری تا دیر وقت در شب و خوابیدن تا وسط روز از زمینه‌های تبدیل کسالت روحی به افسردگی است. بنابراین ورزش، مطالعه و انجام وظایف دینی برنامه‌های اصلی پیشگیری و درمان کسالت روحی نوجوانان و جوانان است