گاهی غمگینی یا اندوه بعد از زایمان عمیق و طولانی تر از معمول می شود. اگر این احساس ادامه پیدا کند مادر به افسردگی بعد از زایمان مبتلا شده است.
تقریبا یک پنجم مادران افسردگی بعد از زایمان را تجربه می کنند. این حالت ممکن است تا یکسال هم بروز کند اما اغلب در همان هفته های اول بعد از زایمان خود را نشان می دهد. اگر حالات افسردگی جدی شود و بیشتر از دو هفته طول بکشد بطوریکه انجام کارهای روزانه مادر را مختل کند، اصطلاحا افسردگی بعد از زایمان نامیده می شود که ممکن است از چند هفته تا چند ماه هم طول بکشد.
احتمال افسردگی بعد از زایمان، در تمام زایمان ها یکسان است. افسردگی بعد از زایمان علاماتی دارد که در مادران هم، متفاوت از یکدیگر است. مادرانی که این حالت را تجربه می کنند ممکن است علامات زیر را داشته باشند: گریه کردن بدون هیچ دلیل مشخصی اضطراب زیاد بی قراری، رنجش و خشم عدم اعتماد به نفس عدم علاقه به نوزاد، خانواده، دوستان و بطور کلی زندگی تحلیل قوا و مشکلات خواب و یا حتی بی خوابی عدم تمرکز و آشفتگی پرخوری و یا بی اشتهایی افکار صدمه زنی به نوزاد و یا دیگران افکار خودکشی ترس از به خطر افتادن سلامت خود، نوزاد و یا اطرافیان احساس بی کفایتی، شکست و عدم توانایی در تطابق با شرایط جدید عدم تمایلات جنسی به مدت طولانی (غالبا بیش از 6 ماه بعد از زایمان) گفتنی است که بسیاری از زنان ممکن است بعضی از این علامات را داشته باشند اماافسرده نباشند. بهر حال اگر مادری هر کدام از این علامات را داشته باشد بهتر است به پزشک و یا مراکز بهداشتی مراجعه نماید، شاید افسردگی بعد از زایمان باشد.