سازمان بهداشت جهاني ( who ) ، پيش بيني کرد، طي ۲۰ سال آينده افسردگي در مقايسه با ساير بيماريها، تعداد افرادي بيشتري را مبتلا خواهد کرد.به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از بی بی سی ، براساس اعلام سازمان بهداشت جهاني ( who ) ،‌ افسردگي بزرگترين بار سلامتي بر جامعه از نظر اقتصادي و اجتماعي خواهد بود.
اين سازمان افزود: با اين حال بيشتر کشورهاي در حال توسعه کمتر از دو درصد بودجه ملي خود را صرف سلامت روان مي کنند.
اين هشدار سازمان بهداشت جهاني در نخستين نشست جهاني بهداشت رواني که در آتن پايتخت يونان برگزار مي شود اعلام شد.
آمارهاي سازمان بهداشت جهاني نشان مي دهد، در حال حاضر بيش از ۴۵۰ ميليون نفر که اغلب آنها در کشورهاي در حال توسعه زندگي مي کنند بطور مستقيما به اختلالات و يا ناتواني هاي رواني مبتلا هستند.
نشست پنج روزه در آتن اين فرصت را فراهم مي آورد تا به آنچه برگزار کنندگان، آن را بحران در بهداشت رواني جهاني مي خوانند رسيدگي شود.
“شکهار ساکسنا” از بخش بهداشت رواني سازمان بهداشت جهاني گفت: آمارهاي اين سازمان به وضوح نشان مي دهد که بار ناشي از افسردگي رو به افزايش است،

بطوري که افسردگي در سال ۲۰۳۰ به تنهايي بزرگترين بار بهداشتي را بر جامعه تحميل خواهد کرد.
مفهوم علمي “بار” به معناي سالهاي از دست رفته زندگي ناشي از مرگ زودهنگام و يا ناتواني شديد به دليل يک بيماري خاص و در اين مورد افسردگي است.
دکتر ساکسنا مي گويد: افسردگي نسبت به بيماريهاي نظير سرطان و ايدز که هراس زيادي از آنها وجود دارد، بسيار شايعتر است.
به گفته وي مي توان افسردگي را “همه گيري خاموش” ناميد چرا که اين بيماري بيشتر تشخيص داده مي شود، در همه جا هست و احتمالا وقتي که ساير بيماري ها کاهش يابد اين بيماري افزايش مي يابد.
افزايش بار بهداشتي براي کشورهاي در حال توسعه، مشکل خاصي ايجاد مي کند، چرا که اين کشورها منابع کمتري براي سلامت رواني دراختيار دارند.

رييس بخش بهداشت رواني سازمان بهداشت جهاني افزود: آماري داريم که نشان مي دهد افسردگي در کشورهاي فقيرتر در مقايسه با کشورهاي ثروتمند و حتي افراد فقير کشورهاي ثروتمند بيشتر است.
با اين حال کشورهاي پردرآمد ۲۰۰ برابر کشورهاي کم درآمد براي بهداشت رواني، منابع خود را اختصاص مي دهند.