مطالعات نشان مي‌دهد:
وجود افسردگي‌هاي شديد در مبتلايان به آسيب‌هاي مغزي بسيار شايع است


مطالعه جديد نشان مي‌دهد: افسردگي‌هاي حاد كه در سال اول ابتلا به آسيب‌هاي مغزي تروماتيك به وجود مي‌آيند، بسيار شايع و بدون درمان به نظر مي‌رسند.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) واحد علوم پزشکي ايران، براساس اين گزارش مشخص شد؛ احتمال وجود افسردگي حاد در بين بيش از 559 فرد مبتلا به آسيب مغزي تروماتيكي حدود 8 برابر بيشتر از ساير افراد است.

در اين رابطه محققان اعلام كردند: در حالي كه افسردگي‌هاي شديد طي اولين سال سبب افت كارايي فرد و كيفيت زندگي مي‌شود حتي تعداد كمي از مبتلايان به افسردگي حاد با وجود تجربه هر نوع درمان در اين مدت هيچ بهبودي در شرايط آنها حاصل نشد.

طبق اين گزارش، اكثر افرادي كه به آسيب مغزي تروماتيكي دچار هستند براثر يك خبر ناگهاني يا عفونت زخم‌هاي عميق در سر به اين مشكل دچار شده‌اند كه بسياري از آنها در اثر تصادف رانندگي اتفاق افتاده است.

در اين خصوص محققان براي يافتن چگونگي توسعه افسردگي شديد بعد از اين گونه آسيب‌هاي مغزي و احتمال درمان آن، يك هزار و 80 بيمار مبتلا به آسيب‌هاي مغزي را مورد بررسي قرار دادند.

براساس اين مطالعه افراد شركت كننده در تحقيق، عموما مردان آسيب ديده در تصادفات رانندگي بودند كه به مدت 12 سال تحت نظر قرار داشتند.

در اين مطالعه مشخص شد؛ بيش از نيمي از بيماران حدود 53 درصد به افسردگي شديد در سال اول به آسيب ديدگي مغزي مبتلا شدند كه اين نرخ 8 برابر بيشتر از آمار مورد انتظار بود.

بر پايه اين مطالعه همچنين مشخص شد: افسردگي شديد با افزايش نگراني، اضطراب، كاهش سلامتي و كيفيت زندگي همراه است.