افراد مبتلا به افسردگي بيشتر در معرض خطر اقدام به خودكشي قرار دارند و به همين دليل نزديكان اين افراد بايد مراقب بروز هرگونه نشانه و علائم دراين رابطه باشند.
به گزارش سلامت نیوزبه نقل از خبرگزاري آلمان؛ به گفته روانپزشكان كلينيك دانشگاه لايپزيك آلمان، 50 درصد از افراد مبتلا به افسردگي حداقل يك بار اقدام به خودكشي مي كنند.
بنابراين گزارش؛ امكان اقدام به خودكشي درافرادي كه مبتلا به افسردگي شديد هستند بخصوص هنگامي كه زياد از نا اميدي صحبت مي كنند و يا گوشه گير و منزوي مي شوند، افزايش مي‌يابد.
متخصصان تاكيددارند نزديكان و دوستان افراد مبتلا به افسردگي در صورت مشاهده تشديد وضعيت بد روحي اين افراد بايد با آنها صحبت كنند و درگام بعدي آنها را تشويق كنند نزد يك روانپزشك بروند.
بر اساس اين گزارش؛ در موارد وخيم كه احتمال خودكشي درفرد بسيار بالاست بايد بطور عملي جلوي فرد را گرفت و به وي گفت كه درمقابلش احساس مسئوليت مي كنيد و نمي توانيد اجازه دهيد كه به زندگي خود پايان دهد و حمايت از چنين افرادي را بايد زياد كرد.