ضعف در تمركز و تصمیم گیری یکی از علايم افسردگي است

افراد افسرده عمدتا تمرکز کمی دارند و نمی توانند به سادگی تصمیم گیری کنند.

خانم افسرده ای می گفت: مطلبی را که قبلا در عرض 1 ساعت مطالعه می کردم، اکنون باید ساعت ها وقت صرف کنم تا بتوانم آن را بخوانم. نمی توانم روی مطالب تمر کز کنم و مرتب حواسم پرت می شود.

مشکلات تمرکز حواس و حافظه:

اگر شما توسط نگراني ها و افکار افسرده، تحليل برويد، برايتان مشکل خواهد بود که درباره چيز ديگري هم فکر نماييد. تمرکز حواس ممکن است براي شما مشکل باشد که اين امر مي تواند به بروز مسايل بيشتري منجر شود. شما براي اينکه چيزي را به خاطر بياوريد بايد روي آن تمرکز کنيد، بنابراين تعجب آور نخواهد بود که اگر تمرکز حواس شما خوب نباشد، مشکلاتي در حافظه و به يادآوردن موضوعات خواهيد داشت. مشکلات مربوط به تمرکز حواص همچنين مي توانند منجر به عدم تصميم گيري مناسب و بي توجهي گردند و شما ممکن است احساس گيج بودن نماييد. اين علائم مي توانند گاهي اوقات به قدري شديد شوند که با بيماري دمانس (زوال عقل) اشتباه گرتفه شوند.

دکتر اخیانی پزشک عمومی