دكتر سريجان سن، استاد و روانپزشك دانشگاه ميشيگان از شناسايي عملكرد يك ژن خبر داده است كه با اختلالات استرس و افسردگي در ارتباط است.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، دكتر سن مي‌گويد اين ژن كه يك ماده شيميايي موسوم به «سروتونين» را حمل مي‌كند، مي‌تواند موجب بروز افسردگي شود و در برخي افراد مقاومت در برابر استرس را كاهش دهد.

به گفته روانپزشكان، سروتونين بعنوان يك ماده شيميايي تنظيم كننده خلق در سيستم مغز انسان شناخته شده است كه توسط ژن "httlpr-5" حمل مي‌شود.

دكتر سن معتقد است افرادي كه حامل نوع كوتاه‌تر ژن حمل كننده سروتونين هستند، وقتي در هر وضعيت استرس زا و پرتنش قرار گيرند، بيشتر مستعد ابتلا به افسردگي هستند.

به گزارش سايت اينترنتي هلت ديلي نيوز، اين ژن خاص روي عملكرد سروتونين تاثير مي‌گذارد و افسرده شدن به دليل ناتواني در غلبه بر استرس‌هاي گذشته حاصل عملكرد اين ژن است.

در اين بررسي گسترده 54 مطالعه مختلف مورد بازبيني و ارزيابي قرار گرفته است كه بين سالهاي 2001 تا 2010 انجام شده‌اند و در تمام آنها بيش از 41 هزار نفر تحت آزمايش بوده‌اند.

مشروح اين بررسي‌ها در نشريه انجمن پزشكي آمريكا به چاپ رسيده است.