زياد چرت مي‏زنيد؟ شايد افسرده‌‏ايد

فارس: محققان دريافتند چاقي و افسردگي باعث خواب‏آلودگي افراد در طول روز مي‌شود. تحقيقات جديد پزشکي نشان مي‌دهد چاقي زياد يا حمله‌هاي افسردگي باعث مي‌شود انسان ساعت‌هاي زيادي از روز را در حال چرت زدن بگذراند. اين تحقيقات نشان مي‌دهد نزديک به 20 درصد شهروندان بالغ در آمريکا از چرت زدن‏هاي مکرر در طول روز رنج مي‏برند. محققان مي‏گويند با وجود اينکه بي‌خوابي علت اصلي چرت زدن در روز به شمار مي‌رود، تحقيقات نشان مي‌دهد چاقي و حمله‌هاي افسردگي نيز از مهم‌ترين دلايل بروز اين پديده هستند.