ايسنا: يك متخصص اعصاب روان گفت: «‌بيماري افسردگي تمايل به رجعت دارد و در صورت بروز دوباره علايم افسردگي حتي پس از درمان و استعمال دارو فرد بايد به پزشك متخصص مراجعه كند و نبايد به هيچ عنوان خودسرانه اقدام به خريد و مصرف داروهاي افسردگي كند.» دكتر علي‌اكبر توكلي اظهار كرد: «بيماري افسردگي با علايم افسردگي تفاوت دارد به اين معنا كه ممكن است علايم افسردگي در بيماري‌هاي ديگر مانند كم‌خوني، كم‌كاري تيروييد، ديابت و حتي سرماخوردگي ديده شود كه اين بيماري افسردگي نيست و اين علايم با درمان زمينه‌ بيماري بهبود مي‌يابد.» توکلي ابراز كرد: «اولين اثر درماني داروها اين است كه كاهش خواب بيمار را درمان و باعث بهبود اشتهاي او مي‌شود و نيز رفتار رواني حركتي بيمار عادي شده و در نهايت احساس غم و اندوه و نااميدي كاهش مي‌يابد.» اين متخصص اعصاب و روان تصريح كرد:‌ «مصرف‌كننده‌هاي دارو بايد بدانند كه دارو ضمن اثرهاي درماني عوارضي نظير چاقي، پرخوابي،‌ گيجي و منگي و در خانم‌ها قطع عادت ماهيانه را به دنبال دارد.»