روانپزشکان در يک مطالعه جديد تاييد کردند كه تماس با باكتري‌هاي مفيد موجود در خاك باعث تقويت دستگاه ايمني بدن شده و عامل موثر و مفيدي در بهبود روحيه افراد و کاهش علائم افسردگي است.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، اين متخصصان با قرار دادن گروهي از موش‌هاي آزمايشگاهي در معرض ميكروب‌هاي بي‌ضرر خاك و مقايسه آن با ميزان اثربخشي داروهاي ضد افسردگي روي آنها به نتايج فوق دست يافتند.

مجله آنلاين لايوساينس در گزارشي منتشر کرد: محققان دريافتند موش‌هايي كه در معرض باكتري قرار گرفته بودند، روحيه و تلاش بسيار بيشتري نسبت به موش‌هاي گروه کنترل داشتند.

جزئيات اين آزمايشات در مجله نوروساينس منتشر شده است.