جام‌جم آنلاين: افسردگي خفيف بيش از ساير بيماري‌هاي كلينيكي، به عنوان يك فاكتور مهم در ابتلا به نوع شديد افسردگي محسوب مي‌شود.
افسردگي خفيف با بروز دو تا پنج نشانه افسرده‌كننده طي يك دوره چند هفته‌اي تعريف مي‌شود، در حالي كه افسرده‌خويي كه به طور دائم با حالت‌هاي خلقي پايين اما نه به شدت ديگر انواع افسردگي مشخص مي‌شود، مستلزم علايم افسرده‌كننده‌اي است كه دو سال يا بيشتر به طول مي‌انجامد.
گرچه بيماري‌هايي مانند بيماري قلبي و ديابت با افسردگي ارتباط دارند.
به گزارش مدلاين پلاس، در اين مطالعه تنها افسردگي خفيف و سكته مغزي با افسردگي شديد مرتبط شناخته شدند.
احتمال بروز افسردگي شديد در ميان بيماراني كه دچار سكته مغزي شده بودند، تا 10 برابر افزايش نشان مي‌دهد.
اين نكته حائز اهميت است كه افراد در صورت تجربه علايم مربوط به افسردگي به مدت چند هفته، در پي درمان باشند. اگر آنها به اين موضوع اهميت ندهند احتمال دارد اين حالات به علايمي شديدتر تبديل شود.