عضو هيات مديره انجمن روانشناسي عنوان كرد: بي‌حوصلگي و احساس خستگي بيش از حد به مدت طولاني باعث احساس افسردگي در فرد مي‌شود که وجود اين علائم، شدت افسردگي را تعيين مي‌کند.
دکتر بهروز دولتشاهي عضو هيات مديره انجمن روانشناسي در گفت وگو با ايسنا گفت: در زمينه بيماري افسردگي دو نکته اساسي وجود دارد که اول تعداد علائم و سپس مدت زمان بروز آنها است که از اين ميان بي‌حوصلگي‌هاي مکرر و احساس خستگي و دلزدگي از جمله مواردي است که مي‌تواند از علايم افسردگي باشد. علاوه بر اين، گرايش به مرگ و خودکشي، داشتن احساس بي‌حوصلگي به صورت گذرا و در مدت کوتاه نشانه افسردگي در فرد نيست بلکه وجود اين علامت به مدت طولاني و همراه با علائم ديگر از جمله عدم احساس لذت از زندگي، داشتن خلق غمگين، خستگي زياد و زودهنگام مي تواند خطرناک باشد.

وي افزود: در تشخيص و تعيين شدت افسردگي تعداد علائم، آسان‌ترين راه است که کمترين شدت آن با 4 يا 5 علامت و بيشترين آن داراي 8 تا 10 علامت به بالا است.

دکتر دولتشاهي از جمله عوامل تشديد کننده افسردگي را نحوه طرز فکر خود فرد نسبت به اطرافيان عنوان كرد که منفي بودن آن بيشترين تاثير را در روند پيشرفت بيماري دارد و سپس استرس‌هاي ايجاد شده، شرايط زندگي و فعاليت کم از ديگر عوامل تشديد کننده آن است.

وي در پايان خاطرنشان كرد: داشتن فعاليت، انجام کارهاي لذت بخش و روان درماني، دادن اطلاعات و آگاهي درباره نحوه برخورد با بيمار از جمله راه هاي درماني اين بيماري است که در موارد شديد نيز مي‌توان از دارو درماني استفاده کرد.