محققان دانشگاه پزشكي «كاروليناي جنوبي» موفق به ابداع تكنيك جديد تحريك مغزي موسوم به epcs شده‌اند كه به گفته آنها اميدي تازه براي مبتلايان به افسردگي است و به بهبود بيماران مبتلا به افسردگي مقاوم كمك مي‌كند.

به گزارش خبرنگار «بهداشت و درمان» ايسنا، دكتر ناهاس محقق اصلي اين پژوهش در بررسي‌هاي خود نشان داد كه اين روش درماني جديد و بي خطرتر براي تحريك مغز به ميزان قابل توجهي در درمان گروه كوچكي كه تحت پژوهش بوده‌اند، تاثير داشته است.

تكنيك epcs تحريك الكتريكي قطب‌هاي قدامي پيشاني و قشر مخ كناري پشت پيشاني را مورد هدف قرار مي‌دهد.

دكتر ناهاس در اين باره تصريح كرد: ما روي اين دو ناحيه از مغز متمركز شديم، چون آنها بخشي از شبكه‌هاي بزرگتري از مغز هستند كه در امر تنظيم خلق انسان نقش حياتي دارند.

وي افزود: اين دو منطقه از مغز نقش تكميلي در انسجام تجارب احساسي و اداركي ايفا مي‌كنند و فرصت مجزايي را براي هدف قرار دادن درمانهاي ضد افسردگي فراهم مي‌آورند.

ناهاس خاطر نشان كرد: تحريك قشر مخ چندين مزيت دارد كه در درمان افسردگي تاثيرگذاري خود را نشان داده است.

اين روش نسبت به ساير شيوه‌هاي تهاجمي تحريك مغز، غيرمخرب بوده و به طور بالقوه بي‌خطرتر است، چرا كه تماس مستقيم با مغز ندارد.

اين محققان تاكيد كردند: نتايج اوليه حاصل از اين آزمايشات اميدوار كننده است، اما كافي نيست به همين خاطر ما در نظر داريم روش epcs را روي گروه‌هاي بيشتري آزمايش كنيم تا به نتايج كارآمدتر دست پيدا كنيم.

اين پژوهش در نشريه آنلاين روانپزشكي بيولوژيك منتشر شده است.