رئیس سابق انستیتو روانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران گفت‌: افسردگی شایعترین بیماری در جهان است و در جامعه كنون بشر هزینه های درمانی به سمت بیماری‌های روانی پیشرفت كرده است.

به گزارش فارس، سیداحمد واعظی امروز در نشست خبری اولین همایش سلامت از دیدگاه قرآن كریم با محوریت سوره كهف كه در مركز ذخایر ژنتیكی و زیستی ایران برگزار شد افزود: بار بیماری‌ها از بیماریهای جسمی به بیماری‌های اعصاب و روان تغییر پیدا كرده است و تا سال 2020 بیماری افسردگی مهمترین مسئله اجتماعی است.

وی گفت: تعریف رفاه اجتماعی در فرهنگ‌های مختلف متفاوت است ولی در فرهنگ‌های توحیدی رفاه و سلامت روانی یكی از ملاكهای تعیین شده است.

رئیس سابق انستیتو روانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران افزود: در جامعه‌ای كه زندگی می‌كنیم مطابق آمارهای بین‌المللی هزینه‌های بیماریهای انسان به نفع بیماریهای روانی معنوی پیشرفت كرده است.

واعظی گفت: در طول سالهای گذشته بیماری‌های قلبی و تصادفات اولین علت مرگ در میان جوامع مختلف بوده است ولی هم اكنون بیماری افسردگی و روانی شیوع بیشتری پیدا كرده است و می‌توان گفت طبق آمارهای سازمان جهان بهداشت تا پایان سال 2020 بیماری افسردگی به عنوان اولین بیماری در جوامع مختلف خواهد بود.

وی افزود: بیماری افسردگی یكی از مهمترین بیماریهای اجتماعی است. در جامعه توحیدی بروز این بیماری بسیار كمتر است و در ایران نیز به عنوان یك جامعه توحیدی بروز بیماری افسردگی شیوع كمتری دارد.سلامت روان مانند سلامت جسم از اهمیت زیادی برخوردار است و یك موضوع تك بعدی نیست و باید ابعاد مختلفی را مد نظر داشت.

رئیس سابق انستیتو روانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران گفت: مادران می‌توانند مسیر زندگی كودكان خود را تغییر دهند و می‌توانند از بروز مسائل روانی در آنها پیشگیری كنند. دستورات دینی زیادی آمده است كه زنان باردار می‌توانند در دوران بارداری خود از این دستورات پیروی كنند و زمینه افزایش سلامت روان كودكان خود را در آینده ایجاد كنند.

واعظی گفت: در زمینه سلامت روان و معنویت احتیاجی به تقلید از كشورهای دیگر وجود ندارد بلكه كشورهای دیگر باید از كشور ما در زمینه سلامت روان تقلید كنند.برخی از بیانات ائمه معصوم و صحابه آنها در زمینه سلامت می‌‌تواند موجب خودكفایی و افزایش عزت نفس در مسلمانان شود.

واعظی گفت: كلمه دین و مذهب در قشر اروپاییان رایج نیست ولی آنها از كلمه معنویت زیاد استفاده می‌كنند.

وی گفت: در گذشته سازمان بهداشت جهانی انسان را یك موجود سه بعدی از نظر فكری، روانی و اجتماعی می‌شناختند ولی هم اكنون انسان را یك موجود چهار بعدی از نظر روانی، اجتماعی، جسمی و معنوی می‌شناسند و توجه به مسائل مذهبی از اهمیت زیادی برخوردار است.

واعظی اضافه كرد: موضوع بهداشت روان حتی از قبل از تولد باید مورد توجه والدین باشد. آموزش و پرورش،‌ مهدكودك‌ها و مادران نقش مهمی در تأمین سلامت روان كودكان دارند.