پژوهشگران دانشگاه برگن در نروژ و انستيتو روانپزشکي کالج کين لندن دريافتند که افسردگي مي‌تواند به اندازه کشيدن سيگار مرگبار باشد.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه کرمانشاه، در تحقيقات به عمل آمده در اين خصوص پژوهشگران دريافتند که آمار مرگ و مير ناشي از افسردگي و کشيدن سيگار در مواردي به يک اندازه است.

از نکات جالب اين تحقيق مقايسه تاثيرات مخرب افسردگي صرف و ترکيبي از افسردگي و نگراني بر سلامت انسان بود و در اين خصوص تاکيد شد که ترکيب افسردگي و نگراني در قياس با افسردگي صرف مي‌تواند خطر کمتري براي فرد به همراه داشته باشد و در واقع نگراني در اين مورد خاص براي فرد جنبه مثبت در برخواهد داشت.

پژوهشگران معتقدند که علت اين مسئله روشن و شفاف است؛ افرادي که صرفا افسرده هستند در جستجوي کمک براي رفع مشکل خود برنمي‌آيند، اما آنهايي که در کنار افسردگي دچار نگراني نيز مي‌باشند، درصدد دريافت کمک براي رفع مشکل خود برخواهند آمد.