ايسنا:مطالعات جديد نشان داده است كه تمايل افراد مبتلا به افسردگي و استرس به چاقي و انجام رفتارهاي ناسالم مانند كشيدن سيگار، مصرف الکل و بي‌تحرکي به مراتب بيشتر از اشخاصي است كه از اين لحاظ در سلامت هستند.

دکتر تارا وي استرين که سرپرستي اين مطالعه را برعهده گرفته است، دراين‌باره گفت: «افسردگي و اضطراب، بيماري‌هاي رواني جدي هستند و در صورت درمان نشدن ممکن است مزمن شوند. با توجه به اين مسأله جدي گرفتن بيماري‌هاي افسردگي و اضطراب و درمان پزشکي مناسب در موقع لزوم مهم است.» استرين و همکارانش از بخش سلامت بالغين و جامعه در مراکز کنترل و پيشگيري از بيماري‌هاي آتلانتا، اطلاعات به دست آمده از 217 هزار و 379 آمريکايي را که در سيستم نظارت بر عوامل خطرساز رفتاري در سال 2006 شرکت کرده بودند، تجزيه و تحليل کردند.پژوهشگران در مجله روان پزشکي تأكيد کردند که از ميان افراد بررسي شده، 7/8 درصد گزارش کردند که هم اکنون افسردگي دارند، 7/15 درصد سابقه ابتلا به افسردگي داشته و 3/11 درصد سابقه اضطراب در برخي مقاطع زندگي را داشتند. نتايج نشان داد که احتمال بروز چاقي در افراد بالغي که هم‌اکنون به افسردگي مبتلا هستند يا در گذشته سابقه افسردگي داشته‌اند 60 درصد بيشتر از هم‌سن و سالان غير افسرده خود و احتمال سيگارکشيدن آنان نيز دو برابر ديگران است. احتمال چاقي در افراد مبتلا به اختلال اضطراب نيز 30 درصد بيشتر بوده و احتمال سيگارکشيدن آنان نيز دو برابر افراد غيرافسرده است. احتمال داشتن يک زندگي بي‌تحرک و تمايل به مصرف الکل نيز در افراد افسرده و مضطرب بيشتر است. اعضاي اين گروه نتيجه گرفتند: «کشف ارتباط قابل توجه ميان مشکلات رواني و رفتارهاي ناسالم و چاقي نشان مي‌دهد که متصديان بخش سلامت بايد موضوع سلامت جسمي و روحي را به عنوان ماهيتي مرکب مورد توجه قرار دهند و برنامه‌هايي را توسعه داده و ترويج کنند که به طور هم‌زمان سلامت جسمي و رواني مردم را بهبود بخشند.»